Hopp til hovedinnholdet

Ekstra milliard til å kompensere idrett og frivillighet

Publisert:
Oppdatert:
Mann foran fjord og fjell
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja holdt pressekonferanse foran fjellet Svolværgeita i Lofoten. Foto: NRK

Regjeringa vil sette av én milliard kroner ekstra til å forlenge kompensasjonsordninga for idrett og frivillighet ut året.

Fra før har regjeringa satt av 1,7 milliarder kroner til kompensasjon av tapte inntekter fra eksempelvis loppemarkeder, utleie og billettinntekter fra idrettsanlegg og andre tilbud, men de foreslår nå for stortinget å forlenge ordningen med en ekstra milliard. I praksis vil det bety at ordningen forlenges etter 1. september og ut året.

– Idrettssektoren og de frivillige organisasjonene spiller en uvurderlig rolle i folks hverdag og er en viktig møteplass i lokalmiljøer over hele landet. Jeg er glad for at vi nå forlenger kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten. Dette gir sektoren mer forutsigbare inntekter og jeg håper dette bidrar til at de kan gjennomføre flere aktiviteter i tiden framover, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Gradvis redusering

Kulturdepartementet varsler at kompensasjonen blir gradvis redusert, slik at kompensasjonen for avlyste arrangement i perioden 1. november til 31. desember bare vil bli 50 prosent. De som gjennomfører, vil få kompensert netto inntektstap med 70 prosent, også etter 1. november.

– Vi ønsker å stimulere til mer aktivitet, derfor vil det bli en gradvis redusering av kompensasjonen for arrangementer som blir helt avlyst. Det vil si at det vil lønne seg å være kreativ og tenke alternativt så arrangementer kan avholdes til tross for koronarestriksjonene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

– Gladnyhet

– Dette er en gladnyhet for frivilligheten, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge. – Det har vært vanskelig å spå hvor hardt rammet vi ville være denne høsten, og mange organisasjoner har nok planlagt for gjennomføring av arrangement og aktiviteter som nå må avlyses eller reduseres. Når ordninga med kompensasjon nå forlenges, gir dette mer forutsigbarhet og gjør planleggingen lettere for organisasjonene framover.

De som faller utenfor

Samtidig er Frivillighet Norge opptatt av at ordninga må treffe de som trenger det mest.

– Det er fortsatt en nedre grense for hvor lite man kan ha tapt før det kompenseres. Men man kan se for seg at en liten sum er stor for et lokallag. Er man for eksempel et lite sanitetslag på Vegårshei, kan 10 000 kr i tapte basarinntekter bety svært mye for organisasjonens aktivitetsnivå selv om det ikke er mye i den nasjonale sammenhengen. Når vi samtidig vet hvor mye frivilligheten betyr lokalt, blir det viktig å må passe på at de små lokalsamfunnene ikke kommer tapende ut av dette, sier Stian Slotterøy Johnsen.

– Noen organisasjoner har heller ikke inntekter fra arrangement, men taper inntekter fra medlemskontingent, treningsavgift, innsamlede midler og midler fra næringslivssamarbeid, som ikke dekkes av ordningen. Også organisasjoner med denne typen inntekter har behov for stimulans, fordi aktivitetene deres blir dyrere å gjennomføre med smitteverntiltak, sier Slotterøy Johnsen.

Ny stimuleringsordning fra januar

Kulturministeren Abid Q. Raja varslet også at det skal legges fram en ny stimuleringsordning fra januar.

– Vi kommer til å invitere idretten, bredden av frivilligheten, kor- og korpsrepresentantene inn til departementet på mandag for å diskutere hvordan en slik stimuleringsordning skal se ut fra 1. januar og utover. Vi ønsker å bidra til at idretten og frivilligheten holder aktiviteten oppe, sa Raja i pressekonferansen torsdag.

Les mer:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring