Hopp til hovedinnholdet

En samlet frivillighet starter gjenoppbyggingen

Publisert:
Oppdatert:
Styret i Frivillighet Norge 2021-2022
Nyvalgt styret i Frivillighet Norge på digitalt årsmøtet 27. mai 2021. Toril Skjetne var ikke tilstede da skjermdumpen ble tatt. (Skjermdump: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)

Frivillighet Norge avholdt sitt digitale årsmøte 27. mai 2021. Organisasjonen vedtok blant annet hva som blir viktig for frivillig sektor i tiden som kommer, og var tydelig på at koronapandemien vil få konsekvenser i lang tid fremover. Det ble også valgt styre for perioden 2021 – 2022.

Styreleder i Frivillighet Norge, Kjell Erik Ullmann Øie, snakket om de frivillige organisasjonenes evne til å omstille seg og tenke kreativt for å kunne fortsette å gjøre en jobb selv om samfunnet stengte ned. Samtidig løftet han også politiske gjennomslag for Frivillighet Norge i året som har gått og som organisasjonen vil jobbe for fremover.

– Frivillig sektor har vist en enorm kreativitet og omstillingsevne under pandemien, både hver for seg og i felleskap. Frivillighet Norge har vært samtalepartner, informant og pådriver for løsninger, sier styreleder Kjell Erik Ullmann Øie i vårt årsmøte.

– Ting skjer ikke av seg selv, ting skjer fordi noen vil at det skal skje. Engasjement og samarbeid lønner seg, fortsatte Øie.

Frivilligheten viktig i krise

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja takket frivilligheten for innsatsen under pandemien i sin digitale hilsningstale til årsmøtet. Han var også tydelig på at konsekvensene vil være langvarige.

– Vi snakker ikke lenger om en gjenåpning, vi snakker nå om gjenoppbygging, sa kulturministeren i sin hilsningstale til Frivillighet Norges årsmøte.

– Om pandemien varer lenger enn anslått, vil regjeringa møte behovene til frivilligheten, fortsatte statsråden.

Årsmøtet vedtok en resolusjon om koronasituasjonen. Her støttes koronakommisjonens rapport som anbefaler at samarbeidet mellom myndighetene og frivilligheten evalueres og årsmøtet slår fast at frivilligheten må være med i planleggingen av den nye hverdagen.

Les hele resolusjonen her.

«Hvor gode vi er på å bygge frivilligheten når det ikke er krise, er med på å bestemme hva slags ressurser vi kan sette i sving når vi virkelig trenger det.»

Frivillig sektor i, ut av og etter koronakrisen
Frivillighet Norge årsmøteresolusjon 2021

Frivillighetens år 2022 – en folkefest for å få flere med

Kulturministeren understreket også behovet for Frivillighetens år 2022 nettopp nå.

– Et helt år for å feire mangfoldig fellesskap og for å invitere flere til å bli med. En vitamininnsprøytning. En skikkelig folkefest, sa Raja.

– Jeg kan love at jeg som kulturminister vil jobbe sammen med dere hver eneste dag for å gjenoppbygge frivilligheten og for å legge til rette for en heidundrendes feiring av Frivilligheten år 2022. Vi skal stille opp med pengene, lovte Raja videre.

Store forventninger til neste stortingsperiode

Frivillighet Norge kommer med tydelige krav om hva som skal til for å skape mer rom for frivilligheten og hvilke forventninger som stilles til frivillighetspolitikken etter valget, via en årsmøteresolusjon om frivillighetspolitikken den kommende stortingsperioden og en handlingsplan for de neste årene. Frivillighetens egenverdi og autonomi trekkes frem som viktige premisser for samarbeidet mellom frivilligheten og myndighetene.​

Les hele resolusjonen her.

Les handlingsplanen her.

Styret i Frivillighet Norge 2021-2022:

  • Styreleder Kjell Erik Ullmann Øie (Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo)
  • Nestleder Agnes Skagemo (Søndagsskolen Norge)
  • Styremedlem Fahim Naeem (Pakistansk Kulturforening Skedsmo)
  • Styremedlem Erik Unaas (Norges Idrettsforbund)
  • Styremedlem Toril Skjetne (Norges Kulturvernforbund)
  • Styremedlem Andreas Borud (LNU)
  • Styremedlem Rita Hirsum Lystad (Norges Musikkorps Forbund)
  • 1. Vara Thor Inge Sveinsvoll (Norges Røde Kors)
  • 2. Vara Leif-Ove Hansen (HivNorge)
  • 3. Vara Rhiannon Hovden Edwards (Norsk musikkråd)

Kontaktperson

Bilde av Stian Slotterøy Johnsen
Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær
959 33 862
stian@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring