Hopp til hovedinnholdet

Forstår vi fellesskapets betydning for barn og unge?

Publisert:
Oppdatert:
Flere deltakere som sitter i et rom, med to skjermer på hver side av salen og en skjerm i midten
Fra konferansen «Fellesskapets betydning for barn og unge» i regi av Partnerskap mot mobbing. Foto: Frivillighet Norge.

Frivillighet Norge jobber for at flere barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter og nå pågår det mange nasjonale tiltak. Nylig arrangerte Partnerskap mot mobbing en konferanse med fokus på voksnes ansvar i etableringen av et godt oppvekstmiljø.

Voksne har et felles ansvar

Frivillighet Norge er med i Partnerskap mot mobbing. Tirsdag 31. oktober deltok vi på konferansen «Fellesskapets betydning for barn og unge» i Bodø. Her ble blant annet omnimodellen presentert: «en veileder til forståelse og kunnskap i arbeidet med å gi barn og unge et trygt og godt oppvekstmiljø.»

– Tromsø kommune skal fremme, opprettholde og vedlikeholde trygge og gode oppvekstmiljø som gir trivsel for alle barn og unge, sier Omni-veileder i Tromsø kommune, Ann Tone Håkonsen.

Navnet «Omni» viser også til det felles ansvaret voksne har for barns oppvekstmiljø, og hvordan voksne selv er en del av det. Det er blant annet viktig at voksne legger til rette for at barn og unge kan delta i fellesskapet. I arbeidet med å la flere ta en positiv del av fellesskapet, publiseres det verktøy for trenere og ledere på nettsidene til omnimodellen fremover.

Arbeid med Fritidserklæringen

Fritidserklæringen sier at alle barn skal ha mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet. Den er et samarbeid mellom regjeringen, frivilligheten og kommunene.

Barn og unges rett til lek og fritid er noe alle ansvarlige parter må ta inn i egne planer og tiltak. Kommuner kan blant annet benytte seg av malen for lokale fritidserklæringer som nylig ble lansert.

0
av barnefamilier synes det er svært vanskelig eller vanskelig å få oversikt over fritidstilbud der de bor

Behov for informasjon for å kunne delta

Frivillighet Norge jobber kontinuerlig med målet til fritidserklæringen. Fersk fakta fra Frivillighetsbarometeret 2023, viser at 19 % av barnefamilier synes det er vanskelig å få oversikt over fritidstilbud der de bor. En sentral barriere for deltakelse, er med andre ord at man ikke kjenner til fritidsaktiviteter eller hvilke muligheter som finnes i frivillige organisasjoner. Foresatte, barn og unge som opplever barrierer, har behov for god informasjon og hjelp til å finne frem. I tillegg trenger man å kunne delta over tid, trives og bli en integrert del av fellesskapet.

Nå har Frivillighet Norge fått midler fra Partnerskap mot mobbing til tiltak for økt deltakelse og inkludering i frivillige organisasjoners fellesskap. Her ser vi på skolen og helsetjenesten som viktige informasjonskanaler, i tillegg til fritidsklubber, ungdomsråd og ansatte i kommunen med ansvar for barn og unges oppvekst.

Tiltak for økt deltakelse

Nå pågår det flere nasjonale tiltak for å bidra til økt deltakelse og flere skal testes i 2024.

Frivillighet Norge driver blant annet Ungfritid.no – en oversikt over fritidsaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner, lag og foreninger for barn og unge. Ungfritid.no er frivillighetens egen nettside og er helt gratis å bruke. Siden gjør det enkelt å få oversikt over aktiviteter i nærmiljøet og skoler kan for eksempel bruke den til å dele informasjon med foresatte, ansatte og elever. Videre viser stotte.ungfritid.no informasjon om støtteordninger for deltakelse i fritidsaktiviteter.

For å skape gode og trygge fritidsaktiviteter for alle, er organisasjoner, lag og foreninger helt avhengig av frivillig innsats. I oktober har Frivillighet Norge og Frivillig.no derfor hatt en kampanje rettet mot godt voksne, med mål om å få flere til å melde seg som frivillig.

Bilde med Ungfritid.no logo og kommunevåpenet til Skien kommune

Hva kan frivillige organisasjoner gjøre?

For å gjøre det enklere å få flere med, har Frivillighet Norge utviklet en digital veileder for økt deltakelse og samarbeid mellom sektorene. Denne fokuserer på barrierer for deltakelse i frivillige organisasjoner og samler verktøy og tips for å ta tak i disse og få med flere nye som deltakere, frivillige, tillitsvalgte og medlemmer.

Mobbing og utenforskap er et stort problem i skolen og trekkes også inn på fritidsarenaen. «Jeg vet» er utviklet av Salaby i samarbeid med Redd Barna, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Ressursen tar for seg mobbing, vold, overgrep og barns rettigheter. Siden kan være et nyttig redskap for frivillige organisasjoner i arbeidet med å bekjempe utenforskap.

Kontaktperson

Bilde av Vanja Konradsen
Vanja Konradsen
Prosjektleder, Økt deltakelse
Frivillig.no, Ungfritid.no
215 67 666 / 982 56 770
vanja@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring