Hopp til hovedinnholdet

Forventer at Stortinget sikrer full momskompensasjon for frivilligheten - mangler 132 millioner

Publisert:
Oppdatert:
Bildet viser en gruppe mennesker som står med en plakat som sier: Nei til moms på dugnad.

Frivillig sektor bidrar til det norske samfunnet på en måte som ikke kan verdsettes nok. Momskompensasjonsordningen er et viktig grep for å styrke frivilligheten, og har som mål å kompensere frivilligheten for utgifter til merverdiavgift på varer og tjenester.

I statsbudsjettet for 2023 var det satt av 2,025 milliarder til momskompensasjon, og dette foreslås økt i revidert budsjett med rundt 43 millioner. Dette er etter Frivillighet Norges beregninger ikke tilstrekkelig til å gi full momskompensasjon.

- Frivillighet Norge anslår at det må settes av minst 2,2 milliarder for at rammen skal være tilstrekkelig til å gi full momskompensasjon i 2023. Dette er på bakgrunn av en velkommen økt aktivitet i frivillig sektor etter nedgangen under koronapandemien. Vi håper Stortinget kan være med på å sikre de resterende 132 millionene, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge mener at regjeringen nå bør innfri sitt løfte i Hurdalsplattformen og gjøre ordningen regelstyrt slik at momskompensasjonen blir forutsigbar for organisasjonene.

Moderat pris -og lønnsjustering for mange, med viktige unntak

Som Finansdepartementet slo fast i februar, påvirker de endrede økonomiske forutsetningene ikke bare offentlige virksomheter som sykehus, politi, skoler og andre, men også verdien av tilskudd til organisasjoner.

Frivillighet Norge ba om at tilskudd til frivillige organisasjoner skulle justeres i revidert minst i tråd med oppdaterte anslag for pris- og lønnsvekst på samme måte som midler til offentlige virksomheter.

- Frivillighet Norge er glad for at dette har blitt fulgt opp og at også tilskudd til frivillige organisasjoner har blitt justert for en god del av tilskuddene til frivillig sektor. Dette betyr at frivillig sektor i stor grad verdsettes på linje med privat og offentlig og at den økonomiske utviklingen i samfunnet ikke blir hemmende for aktivitet. Det er gode nyheter for alle de som deltar i aktiviteter og benytter seg av tilbud i frivilligheten, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Samtidig har også en del budsjettposter som gjelder frivillig sektor fått store kutt, dette gjelder særlig midler til å styrke sivilsamfunn, utdanning og likestilling fra Utenriksdepartementet.

- Dette er spesielt uheldig i en tid hvor stadig flere nettopp har behov for en slik innsats, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring