Hopp til hovedinnholdet

Forventer statsbudsjett uten kutt

Publisert:
Oppdatert:
Pressemeldinger
Bilde av mann med briller med bybilde i bakgrunn.
Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, forventer at regjeringen holder løftene sine til frivilligheten. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge.

Om regjeringen ikke fullfinansierer momskompensasjonen og kutter til frivilligheten, er det et løftebrudd til frivilligheten i en krevende periode, mener Frivillighet Norge.

– I hele 2022 har vi feiret frivillighetens år. Vi forventer at regjeringen ikke avslutter markeringsåret med å sende frivilligheten inn i 2023 med dårligere rammevilkår. For at frivillige organisasjoner skal fortsette å gjøre sin daglige innsats for å bygge demokratiet og velferdssamfunnet vårt, for å bedre folkehelsa vår, sørge for meningsfullt innhold i folks hverdag og sikre Norges viktige bistandsarbeid, må vi ha god og forutsigbar finansiering, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

Vil ha momskronene tilbake

Frivillighet Norges hovedkrav til budsjettet er at de frivillige organisasjonene skal få all momsen de betaler på varer og tjenester tilbake. Og i tillegg at denne ordningen regelstyres, slik at den blir forutsigbar hvert år.

– Hurdalsplattformen er klar på at momskompensasjonen til frivillige organisasjoner skal regelstyres, men det virker ikke som om det skjer med dette budsjettet. Om frivilligheten heller ikke får full momskompensasjon for 2023, er det et klart løftebrudd fra regjeringen, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Bør ikke kutte til frivillighet

Frivillighet Norge forventer også at det ikke kommer store kutt til frivillige organisasjoner, verken nasjonalt eller internasjonalt.

– Vi forstår at budsjettet må være stramt, men om regjeringen kutter til frivillighet og sivilsamfunn, kan de skyte seg selv i foten. Det er i krisetider som dette at frivilligheten tar ansvar, noe vi viste gjennom pandemien og nå viser i arbeidet med bosetting av flyktninger fra Ukraina. Samtidig sliter mange med økte kostnader på både strøm og varer. Det må regjeringen ta hensyn til i budsjettet, sier Stian Slotterøy Johnsen.

«Om frivilligheten heller ikke får full momskompensasjon for 2023, er det et klart løftebrudd fra regjeringen»

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær i Frivillighet Norge

Regjeringen må bevilge mer til momskompensasjon i 2022

Frivilligheten er på vei opp i aktivitet etter koronapandmien. Over 2172 lag og foreninger har søkt om å få sine momsutgifter tilbakebetalt. Søknadsbeløpet for 2022 er på 2,08 milliarder norske kroner, noe som er høyere enn den tildelte rammen på 1,9 milliarder norske kroner.

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.

— Organisasjonene har regnet med full momskompensasjon for 2022, som regjeringen lovet. 180 millioner kroner i forskjell mellom ramme og søknadsbeløp vil ramme aktiviteten i Norges mange frivillige organisasjoner, enten de driver med korps, kor, helse, breddeidrett, bosetting av flyktninger eller miljøvern, sier Slotterøy Johnsen.

Må regelstyre ordningen

Frivillighet Norge har bedt om regelstyrt momskompensasjon for frivillige organisasjoner, slik at organisasjonene kan være sikre på å få hele momsen tilbakebetalt. Regjeringa har lovet en regelstyring, men det har så langt ikke skjedd. Det betyr at regjeringen nå må foreslå mer penger til momskompensasjon for 2022 for å kunne holde sine løfter til frivilligheten.

— Dette viser hvorfor regelstyring av momskompensasjonen er viktig. Om ikke organisasjonene er trygge på at de får full momskompensasjon, kan de heller ikke budsjettere med den. Det bør ikke være skatt på dugnad, slår generalsekretæren fast.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring