Hopp til hovedinnholdet

Fra 2024 inviteres kommuner til nytt Ungfritid.no–samarbeid

Publisert:
Oppdatert:
En nettside med oransje bakgrunn og ulike fritidsaktiviteter i Lindesnes kommune
Skjermbilde av nettsiden Ungfritid.no med søk avgrenset på Lindesnes kommune

Kommuner som samarbeider med Frivillighet Norge og som selv kan bruke Ungfritid.no til å vise fritidsaktiviteter, lykkes i større grad med å spre informasjon til lag, foreninger, egne etater og befolkningen.

Det viser en rapport gjennomført av Frivillighet Norge. I samarbeid med tre kommuner ble Ungfritid.no testet som verktøy for å synliggjøre fritidsaktiviteter. Les evalueringen av samarbeid med kommunale aktiviteter på Ungfritid.no her.

Det finnes over 100 kommuner som har utviklet en kommunal frivillighetspolitikk og Frivillighet Norge inviterer disse til et nytt samarbeid for økt deltakelse av barn og unge i fritidsaktiviteter.

Frivillighet Norges samarbeidsplattform med KS danner grunnlaget for vårt samarbeid med offentlig sektor. Arbeidet bygger på prinsipper for god kommunal frivillighetspolitikk og på våre intensjonsavtaler med flere fylkeskommuner.

– Fritidsaktiviteter i regi av lokale lag og foreninger er helt sentrale for barn og unges oppvekst. Gjennom Ungfritid.no samler og synliggjør vi aktiviteter, og vi ønsker nå å samarbeide tettere med kommunene for at flere skal få bli med i friluftsliv, kultur og idrett og andre aktiviteter, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Alle lag og foreninger, menigheter, fritidsklubber og frivilligsentraler kan benytte Ungfritid.no gratis for å vise frem fritidsaktiviteter for barn og unge opp til 26 år.

Kommunenes fritidsaktiviteter på Ungfritid.no

Ungfritid.no er et nasjonalt verktøy som samler fritidsaktiviteter i frivilligheten. Kommuner som samarbeider med Frivillighet Norge kan publisere fritidsaktiviteter i regi av kommunen på Ungfritid.no. Aktiviteter i kommunen samles i et søk og resultatet kan legges inn mange steder, for eksempel på kommunens nettsider, skolesider og deles i sosiale medier.

I 2024 inviterer Frivillighet Norge kommuner til samarbeidsavtaler for bruk av Ungfritid.no. Sammen ønsker vi å sette i gang tiltak og få frem informasjon til grupper som ikke deltar i fritidsaktiviteter fra før. Ungfritid.no har midler fra Bufdirs tilskuddsordning «Inkludering av barn og unge» i perioden 2022-2024 og har også utviklet en støtteside for å bidra til varig deltakelse.

Aktører som kan motta tilskudd fra kommuner med en Ungfritid.no avtale, får nå mulighet til å publisere sine varige organiserte fritidsaktiviteter på Ungfritid.no fra 2024. I tråd med Bufdir regelverket for tilskuddsmidler for inkludering av barn og unge, kan det ikke publiseres aktiviteter som danner grunnlag for profitt for tilskuddsmottaker eller nærstående part. Det kan ikke publiseres enkeltstående aktiviteter, for eksempel kino, bowling, inngang til svømmehall eller lignende, da dette ikke regnes som faste, organiserte fritidsaktiviteter.

Frivillighet Norge åpner for at kommuner kan publisere sine varige, organiserte fritidsaktiviteter på Ungfritid.no forutsatt at:

  • Kommunen har en kontaktperson med kunnskap og kapasitet til å legge til rette for økt deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge opp til 26 år.
  • Kommunen jobber med Fritidserklæringen, etter prinsipper for god kommunal frivillighetspolitikk og samarbeidsplattformen med KS
  • Kommunen fremmer Ungfritid.no til de lokale organisasjonene, befolkningen og de offentlige etatene innen oppvekst, skole, kultur, idrett, friluft og frivillighet.
  • Kommunen inngår en avtale om årlig fakturering fra Frivillighet Norge, for drift, lokal markedsføring, erfaringer, nettverk og utvikling av Ungfritid.no

Hvis din kommune vil vite mer om muligheten som ligger i et samarbeid med Frivillighet Norge om Ungfritid.no i 2024, så ta kontakt med prosjektleder, Vanja Konradsen.

Kommunen er en viktig tilrettelegger for økt deltakelse

– Vi vet at samarbeid med lag og foreninger, mellom offentlige etater og god informasjon ut til befolkningen gir effekt. Vi ser frem til å bidra med kurs og opplæring, legge til rette for kampanjearbeid og dele erfaringer med flere kommuner i 2024. Ved å samarbeide tettere med kommunene får vi mer informasjon ut til de som ikke deltar fra før og vi bidrar til å oppfylle Fritidserklæringens målsetninger, sier Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge er samarbeidsforumet for frivillige organisasjoner i Norge, har intensjonsavtaler med 6 fylkeskommuner og vil bidra til økt deltakelse, større mangfold og mer synlighet for frivilligheten. Kommunen har en viktig rolle for å legge til rette, slik at de som ønsker det kan delta og bidra i frivillige organisasjoner der de bor.

Kontaktperson

Bilde av Vanja Konradsen
Vanja Konradsen
Prosjektleder, Økt deltakelse
Frivillig.no, Ungfritid.no
215 67 666 / 982 56 770
vanja@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring