Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norges innspill til justering av stimuleringsordningen.

Publisert:
Oppdatert:
fire barn står ute med en meter avstand som de måler med armene.
Organisasjonene er opptatt av å følge smittevernsreglene. Foto: Paul H. Wanderås, Norsk speiderforbund

I sin pressekonferanse fredag 16. april, innrømmer kultur- og likestillingsminister Abid Raja at stimuleringsordningen for frivillighets- og idrettssektoren må justeres. Dette har også Frivillighet Norge bedt om, og har nå send sitt forslag til justeringer til Kulturdepartementet.

Tapt inntekt

Som i fjor vår har mange av organisasjonene ikke kunnet gjennomføre arrangement som gir inntekter til aktiviteter resten av året. Dette kan være loppemarkeder, mosjonsrenn, messer eller annen dugnadsvirksomhet. Men i motsetning til krisepakkene i 2020 var det ikke tenkt at tapt inntekt skulle kunne kompenseres i den nye stimuleringsordningen. Dette er en utfordring Frivillighet Norge og flere andre i frivillig sektor har tatt opp med Kulturdepartementet. Forslaget til løsning er at kompensasjon for tapte inntekter kommer inn i den nye ordningen, etter modell fra krisepakken fra 2020.

«Det er bra at statsråden ser at dette er en ordning som ikke passer den smittesituasjonen vi har levd med de siste månedene. Nå jobber vi for at organisasjonene får den hjelpen de trenger for å få aktiviteten opp igjen frem mot og gjennom sommeren.»

Stian Slotterøy Johnsen.
Generalsekretær i Frivillighet Norge

Usikker sommer

Frivillighet Norge ber også om at det kommer en rask avklaring for sommeren. Mange organisasjoner er nå usikre på om de kan planlegge sommeraktiviteter. Dette tar tid, spesielt med ekstra tilrettelegging for smittevern. Frivillighet Norge mener at stimuleringsordningen må gjelde over sommeren.

Krisen er ikke over når alle er vaksinert

Mange har mistet medlemmer og lokallag. Det betyr dårligere økonomi for en lengre periode, men ikke minst betyr det at det krever mer å komme tilbake til det aktivitetsnivået en var på før pandemien. Mange har brukt opp egenkapital, ildsjeler og frivillige er slitne etter en svært krevende periode og fremtiden er fortsatt svært usikker.

- Vi er veldig opptatt av at vi skal komme oss ut av krisen med en like bred og mangfoldig frivillighet som vi hadde da pandemien kom. Statsbudsjettet for 2021 vil ikke være det siste budsjettet hvor koronatiltak for frivilligheten er nødvendig, avslutter Slotterøy Johnsen.

Du kan lese hele innspillet fra Frivillighet Norge her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring