Hopp til hovedinnholdet

Frivillighetsbarometeret 2020

Publisert:
Oppdatert:
graf viser at 43% av de som ser på seg selv som frivillige synes engasjementet er viktig sosialt
Fra Frivillighetsbarometeret 2020: Frivilligheten er en viktig sosial arena.

Vi trenger frivilligheten. 66% av oss har gjort frivillig arbeid det siste året. Vi vil være til nytte og bidra til samfunnet med noe vi brenner for. Frivilligheten er også en viktig del av vårt sosiale liv, vår fritid og hjelper oss i hverdagen. Frivillighetsbarometeret for 2020 viser at vi trenger frivilligheten.

  • Er det noe den siste tiden har vist oss så er det hvor viktig frivilligheten er i krisetid og hvor stor del av hverdagen vårt frivillige engasjement utgjør. Organisasjonene er omstillingsdyktige, men restriksjonene gjør at mange har mistet tilbud og møteplasser som er viktige i hverdagen, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Frivillighetsbarometeret for 2020 viser hvilken rolle frivilligheten spiller for folk, både gjennom å gi fellesskap, en meningsfylt hverdag og som hjelp og støtte rundt om i lokalsamfunnene. Frivillighet Norge er opptatt av å synliggjøre at det fortsatt er mulig å gjennomføre aktiviteter og har, sammen med LNU, laget en koronaveileder for organisasjonene.

  • Det er viktig at vi er der for hverandre underveis og mange er flinke til å lage gode rammer for aktivitetene, som ivaretar smittevernet. Det er fortsatt mulig å gjøre en frivillig innsats. Vi er allikevel bekymret for alle lag og foreninger rundt om i landet som ikke lenger kan drive med aktiviteten sin og som antakelig ikke har kunnet søke om støtte. Politikerne må være med å ta ansvar for at vi har et like rikt sivilsamfunn etter krisen, sier Slotterøy Johnsen

Oppsummering av Frivillighetsbarometeret 2020

Hva motiverer oss til å være frivillig?

Å være til nytte eller bidra med noe er den viktigste årsaken til at vi gjør en frivillig innsats, uavhengig av alder. De yngste er også opptatt av den arbeidserfaringen de kan få i lag og foreninger, mens de over 60 år blir motivert av at det er sosialt. Veldig mange vil støtte opp om samfunnsverdien innsatsen gir og flere legger også vekt på at frivillig innsats er bra for helsa.

Benytter seg av frivillighetens tilbud

En tredjedel deltar på arrangementer og aktiviteter eller bruker andre tilbud fra organisasjoner de ikke er medlem av. Av disse er det 31% som benytter seg av tilbud som gir hjelp og støtte i hverdagen som økonomisk støtte, helsehjelp og liknende. Flest benytter seg av kultur- og idrettstilbud som publikum og fritidsaktiviteter for seg selv eller barna.

Viktig for det sosiale livet

Det frivillige engasjementet er viktig for det sosiale livet til de som er aktive og det blir viktigere jo mer frivillig innsats en legger ned. Aller viktigst er det for de over 60. Hele 43% av de som anser seg selv som frivillige oppgir at frivilligheten er i stor eller svært stor grad viktig for det sosiale livet.

Rekruttering

Kun 33% av befolkningen oppgir at noen har spurt om de vil være med i frivilligheten det siste året. Her kan kanskje koronasituasjonen også være en del av forklaringen. De som oftest blir spurt om å være med er de som allerede gjør en frivillig innsats. Det er også mest vanlig at det er noen du kjenner som spør om du vil være med, her er det et ubrukt potensiale for organisasjonene. De yngre blir i større grad rekruttert uavhengig av personlig nettverk.

Hinder for deltakelse

13% oppgir at de har blitt hindret fra å delta i en frivillig organisasjon. Dette gjelder i større grad yngre (18-29). De barrierene flest har oppgitt er mangel på tid, helseproblemer og familiesituasjonen. Her er det antakelig mye organisasjonene kan gjøre med tilrettelegging for at flere skal kunne delta.

Behov for informasjon om aktiviteter for barn og unge

Det er bare om lag 20% av barnefamiliene synes det er enkelt å få informasjon om hvilke fritidsaktiviteter som er tilgjengelige i regi av de frivillige organisasjonene. Rundt 20% synes det er vanskelig å melde på barn og unge. Her er det også svært mange som svarer at de ikke vet/ikke har en oppfatning, noe som forsterker inntrykket av behovet for informasjon.

Frivillig.no

I 2019 økte kjennskapen til Frivillig.no med hele 16 prosentpoeng fra året før. Tallet for 2020 bekrefter oppgangen. 40% har hørt om den digitale oppslagstavlen hvor folk møter frivilligheten og frivilligheten møter folk.

Tillit

Tilliten til at pengegaver brukes på organisasjonenes formål har økt. Blant årsakene til manglende tillit oppgir de fleste at de er bekymret for at pengene blir borte i administrasjonskostnader. Dette er i tråd med tidligere undersøkelser. Vi har tidligere år (Frivillighetsbarometeret 2018) spurt hvilke administrasjonskostnader det er greit at organisasjonene bruker penger på og da viser det seg at de fleste er positive til enkeltelementene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring