Hopp til hovedinnholdet

Frp og regjeringspartiene på Stortinget vil ikke klargjøre kompensasjonsordning for frivilligheten

Publisert:
Oppdatert:
Generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen skulle ønske at flertallet på Stortinget lyttet mer til frivilligheten. (Foto: Nyebilder.no)

I budsjettenigheten som ble fremlagt torsdag er også flertallets merknader til revidert nasjonalbudsjett presentert. Frivillighet Norge har vært tydelig på at vi ønsker at Stortinget tydeliggjør hvem som kan søke på kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet. Det behovet har ikke flertallet imøtekommet.

– Dette er skuffende. Vi har gitt beskjed om et klart behov for å trygge de organisasjonene som ennå ikke vet om de kan søke om støtte, det har flertallet ikke gitt, uttaler generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

– Nå vil vi jobbe opp mot Kulturdepartementet når de skal gjennomføre de varslede justeringene i kompensasjonsordningen, men vi hadde trengt drahjelp fra flertallet på Stortinget. Vi skulle virkelig ønske at de lyttet mer til frivilligheten, sier Slotterøy Johnsen.

Flertallets merknad henviser til regjeringens forslag og ber de følge situasjonen for toppfotball og breddeidrett. Den gir ingen trygghet til de store gruppene i frivillig sektor som ikke vet om de vil kunne søke på kompensasjonsordningen.

Frivillighet Norge har bedt om at Stortinget sikrer at følgende tapte inntekter for frivillige organisasjoner kommer inn under ordningen:

  • Bruktbutikker som drives frivillig og overskuddet går til frivillig organisasjon
  • Reiselivsliknende virksomhet som overnattingstilbud, utleie av fartøy og liknende
  • Alle typer utleie av organisasjonseide bygninger og anlegg
  • Salg av tjenester/dugnadsinnsats på arrangement der en selv ikke er arrangør
  • Salg av varer på arrangement der en selv ikke er arrangør
  • Inntekter fra bingo og basar

– Det betyr at store deler av frivillig sektor fortsatt faller utenfor statens krisetiltak, og ikke får hjelp til å komme gjennom krisen. Vi frykter mindre aktivitet i organisasjonene og høyere deltakeravgifter i tiden som kommer, sier Slotterøy Johnsen.

Se vårt innspill til revidert nasjonalbudsjett 2020 her.

Flertallet har heller ikke lyttet til vårt budskap om å bruke momskompensasjonsordningen til å få midler ut til organisasjonene raskt og ubyråkratisk.

Dette er flertallets merknad:

Idrett

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti viser til at en rekke kultur-, frivillighets- og idrettsarrangementer har blitt berørt etter råd eller pålegg fra helsemyndighetene i forbindelse med virusutbruddet. Flertallet viser til at Stortinget har vedtatt kompensasjonsordning for bortfall av inntekter for idretten og frivillige. Flertallet viser til at regjeringen har foreslått å utvide og forlenge disse ordningene, jmf prop 127 S. Flertallet viser til at det fortsatt er smitteverntiltak som begrenser inntektsgrunnlaget for idrett og frivillighet.

Stortinget ber regjeringen følge med på situasjonen for toppfotballen og breddeidrett, og forløpende vurdere om det er behov for justeringer av eksisterende ordninger.

Les mer her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring