Hopp til hovedinnholdet

Høring: Forslag til ny lov om pengespill

Publisert:
Oppdatert:
Høringssvar
Forside, ny lov om pengespill

Kulturdepartementet la fram forslag til ny lov om pengespill 29.06.20, som særlig legger vekt på ansvarlighet. Frivillighet Norge svarte på flere punkter i høringen.

I Frivillighet Norges høringsinnspill støtter vi vekten på ansvarlighet i spillpolitikken. I tillegg har vi kommentert følgende:

  • Frivillighet Norge foreslår at kulturens andel av spillemidlene fastslås gjennom forskrift.
  • I § 14 om overskuddsformål, ber Frivillighet Norge om at "samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner" endres tilbake til "samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner", da det første oppfattes som en innsnevring fra tidligere formulering.
  • § 21 om lotteriverdige organisasjoner mener Frivillighet Norge bør knyttes til etableringen av én overordnet definisjon av frivillige organisasjoner og videre kobles til Frivillighetsregisteret.
  • Frivillighet Norge har også andre kommentarer til begrensninger i § 21, blant annet når det gjelder lukkede organisasjoner og fritidsaktiviteter for voksne.
  • Frivillighet Norge er positiv til å forenkle prosedyrene for lotterier under 200 000 kr, men ber om at lovteksten presisererat beløpsgrensen gjelder per lokale lotteri, ikke samlet for organisasjoner med mange lokallag.
  • Frivillighet Norge oppfordrer departementet til å revurdere bruk av DNS-varsling av uregulerte aktører i § 33

Les her Frivillighet Norges høringsinnspill her

Kontaktperson

Bilde av Guri Idsø Viken
Guri Idsø Viken
Politisk seniorrådgiver
952 56 474
guri@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring