Hopp til hovedinnholdet

Nyheter

Kulturminister Trine Skei Grande

Innspill til ny idrettsmelding

Frivillighet Norge har skrevet innspill til oppstarten av arbeidet med ny idrettsmelding.

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Kommunal- og moderniseringsdepartementets logo

Høringssvar på forslag til ny forskriftsbestemmelse om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom

Høringssvar fra Frivillighet Norge på forslag til ny forskriftsbestemmelse om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og u...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Stian Slotterøy Johnsen, Marte Skogtrø og Guri Idsø Viken

Klar melding til Stortinget om full momskompensasjon

Et mangfold av frivillige organisasjoner deltok på høringen om Frivillighetsmeldingen på Stortinget. - Momskompensasjonsordningen må rettighetsfestes og trappes...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Frivilligheita -sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Den statlege frivilligheitspolitikken

Høringsnotat til Frivillighetsmeldingen

Den 19. februar er det åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité om Frivillighetsmeldingen. Se Frivillighet Norges høringsnotat her.

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Eldre på korøvelse

Frivillighet Norges høringsinnspill til Leve hele livet

Frivillighet Norge har sendt innspill til Helse- og omsorgskomiteen sin høring om Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre. Her k...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Sylvi Listhaug og Grete Brochmann

Frivillighet Norges høringssvar til NOU 2017:2 Integrasjon og tillit

Brochmann 2-utvalget har sett på konsekvenser av innvandring for samfunnet, og peker på frivilligheten som viktig arena for integrering. - Dette skaper forventn...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Stian Slotterøy Johnsen

Frivillighet Norges høringsuttalelse til NOU om ideelle aktørers pensjonskostnader

Frivillighet Norge har levert en høringsuttalelse til NOU 2016:12 Ideell opprydding.

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

NOU 2016: 21 Stiftelsesloven — Forslag til ny stiftelseslov

Høringssvar til forslag til ny stiftelseslov

Her kan du lese Frivillighet Norges høringssvar til forslag til ny stiftelseslov.

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring

Ikke gå glipp av ting

Hold deg oppdatert på arrangementer, kurs og viktige frister.

Se kalender