Hopp til hovedinnholdet

Hvor er veien til mer samarbeid mellom frivilligheten og kommunene?

Publisert:
Oppdatert:
Speiderledere hjelper et barn gjennom hinderløype. Foto: Hedvig Kolboholen/Frivillighet Norge
Godt samarbeid mellom frivilligheten og kommunen kan bidra til et løft i Frivillighetens år 2022.

Nesten halvparten av alle lokale lag og foreninger vet ikke om kommunen de bor i har en kontaktperson for frivillige organisasjoner. Det viser en nasjonal undersøkelse som Frivillighet Norge utførte i februar og mars 2022, som en del av prosjektet «Økt deltakelse».

Over 4 000 lokallag fra hele landet besvarte undersøkelsen, som altså viser at 48 prosent av lokallagene ikke vet om kommunen har en frivillighetskoordinator eller en kontaktperson, som kan legge til rette for lag og foreninger.

Én dør inn

Det finnes frivillige organisasjoner rundt de fleste av kommunens oppgaver og ansvarsområder, og frivilligheten ønsker å bidra til å bygge gode lokalsamfunn. Et mangfold av lag og foreninger er med på å skape tillit, samhold og trivsel. Kommunen og frivilligheten kan spille hverandre gode, men da er de avhengige av å snakke sammen.

Frivillighet Norge anbefaler alle kommuner å utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk. Det skaper det beste utgangspunktet for et godt samarbeid mellom kommunen og mangfoldet av lokale lag og foreninger.

– Frivillige organisasjoner er ganske enkelt folk som går sammen for å gjøre noe de brenner for, enten det er leikaring, tennis eller miljøvern. Det skaper levende lokalsamfunn over hele landet og alle kommuner bør være tilgjengelige for sine lag og foreninger. Sånn kan vi samarbeide om å utvikle lokalsamfunnene våre, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Samarbeid mellom kommunal og frivillig sektor pekes på som viktig, også fra statlig hold, blant annet av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Deltakelse i frivillige organisasjoner er inkluderende, kan gi helsegevinst og forebygge utenforskap. Samarbeid kan bidra til nye tiltak for økt deltakelse i frivillige organisasjoner og få med befolkningen, som tillitsvalgte, frivillige, medlemmer eller deltakere.

– Vi blir mer tilfredse av å være en del av et fellesskap og gjøre noe meningsfullt. Derfor er vi i Frivillighet Norge opptatt av hva vi kan gjøre for at enda flere skal finne en organisasjon som passer for seg og håper at kommunene vil være med i en dugnad for å få enda flere med, sier Slotterøy Johnsen.

Kanskje kan kommunene gjøre seg mer tilgjengelige for de tillitsvalgte i lokallagene i tiden fremover? Det er Frivillighetens år i 2022 og en god anledning til å åpne døren og gjøre ansatte med ansvar for frivillig sektor mer synlig. Dette vil være et godt tiltak for å legge til rette til mer samarbeid mellom sektorene.

Inkludering av barn og unge

Frivillighet Norge har nå fått 3 mill i 3 år fra Bufdir til inkludering av barn og unge. Dette bidrar meget godt i arbeidet med å fjerne barrierer for deltakelse i frivillige organisasjoner, samt utvikle digitale veiledere for økt deltakelse, rettet mot både kommunes ansatte og tillitsvalgte i lokallag. Dette prosjektet støtter målsetningene i Fritidserklæringen. Kontakt og godt samarbeid mellom sektorene er viktig for å få fart på inkluderingsarbeidet lokalt.

Nå iverksettes det kampanjearbeid og økt bruk av rekrutteringsverktøyet Ungfritid.no, for at flere barn og unge skal få kunnskap om frivillige organisasjoner og aktiviteter som finnes i deres kommune.

Kontaktperson

Bilde av Vanja Konradsen
Vanja Konradsen
Prosjektleder, Økt deltakelse
Frivillig.no, Ungfritid.no
215 67 666 / 982 56 770
vanja@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring