Hopp til hovedinnholdet

Informerer om korona på mange språk

Publisert:
Oppdatert:
Bydelsmødre
Bydelsmødrenes hjelpelinje tilbyr veiledning om koronaviruset på 24 forskjellige språk. På bildet bydelsmødre fra bydel Alna, f.v.: Fozia Saeed, Zia Qamar, Vibeke Bjørneskaret, Hayat El Yamani og Darija Fabijanovic. (Foto: Mehvish Begum)

Regjeringen har bevilget 10 millioner i ekstra tilskudd til informasjonstiltak om korona til innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner. Mange frivillige organisasjoner har et stort nettverk som de bruker for å spre informasjon, og de tilpasser sine aktiviteter for å nå ut på flere språk til de som trenger ekstra informasjon nå.

Du kan bidra med å spre informasjon

Det finnes etter hvert mer informasjon om korona på forskjellige språk. Dette har også å gjøre med at myndighetene melder om at antallet smittede er høyre blant noen innvandrergrupper enn i befolkningen som helhet. Mange frivillige organisasjoner har medlemmer og frivillige i innvandrerbefolkningen. Innvandrerorganisasjoner har viktige nettverk for å tilby informasjon og støtte de som ikke er så godt kjent med informasjonskanalene fra norske myndigheter og media.

Regjeringen har bevilget ekstra midler til informasjonsarbeid om koronaviruset til innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner. Les mer om regjeringen ekstrabevilgning her. Se mer om støtteordninger til dette i slutten av artikkelen.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har laget en oversikt over koronainformasjon på forskjellige språk. Se den her.

De ønsker seg flere tips og hjelp til å få denne informasjonen ut til befolkningen. Har dere noen i deres organisasjoner som trenger denne informasjonen? Se på siden til IMDi og del informasjonen. Under ser dere noen eksempler på organisasjoner som er aktive med å dele informasjon og tilpasser sine aktiviteter.

LIN – Likestilling, inkludering og nettverk, Oslo

LIN ønsker å bistå med sin kunnskap, erfaringer og språkkompetanse. De skrive på sin nettside at koronaviruset har gjort oss ekstra sårbare, og det kan være spesielt vanskelig for mange med minoritetsspråklig bakgrunn å forstå informasjon, tiltak og myndighetenes anbefalinger relatert til koronaviruset. LIN har informasjon på sin hjemmeside og er tilgjengelige på telefon. LIN forsetter også med mye av de ordinære aktivitetene sine, som norskkurs over digitale undervisningsflater. Les mer her.

Hjelpetelefon
Balraj Singh er en av flere som bemanner LINs hjelpetelefon. (Foto: Rabia Musavi, LIN)

Bydelsmødrene, Oslo

Bydelsmødrene har frivillige i flere av bydelene i Oslo som tilbyr samtaler på telefon på en rekke språk. De kan hjelpe deg med å forstå viktig informasjon fra myndighetene om korona, og hvordan unngå smitte. ​Mange av bydelsmødrene bistår også med praktiske gjøremål i sin bydel, som handling til dem som ikke kan gå ut av huset. Les mer her.

Papillon, Bergen

Papillon er en frivillig organisasjon i Bergen av og for unge med krysskulturell bakgrunn. De har flere tiltak for blant andre unge kvinner og for elever på ungdomsskolen. Nå lager de informasjonsfilm om korona i samarbeid med Bergen kommune og på sin Facebookside har de mye informasjon på forskjellige språk. Papillon har også gått live med sine aktiviteter for å tilpasse seg koronasituasjonen og bidra i den nasjonale dugnaden med å stoppe smitten.

Midler til informasjonstiltak

Regjeringen har gitt 10 millioner i en ekstrabevilgning til informasjonstiltak om korona til innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner. Denne ordningen forvaltes av IMDi og har søknadsfrist 28. april. Informasjon og søknadsskjema finner dere her.

Tidligere har regjeringen også gitt midler til frivillige organisasjoner for å bidra med informasjonsarbeid om korona-viruset til innvandrerbefolkningen ved å omdisponere midler i IMDis støtteordning Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. Dette ble fordelt til de landsdekkende organisasjoner Røde Kors, Caritas, Norske Frivillighetssentraler, Norske Kvinners Sanitetsforening, Kristent Interkulturelt Arbeid og Norsk Folkehjelp som har et godt nettverk og gjør et viktig arbeid med å nå ut med informasjon og samarbeide med andre organisasjoner.

Informasjon om koronasituasjonen til innvandrerbefolkningen er av avgjørende betydning. Frivillighet Norge er glad for at regjeringen har kommet med en ekstraordinær økning av midler til dette arbeidet. Det er viktig at ekstra innsats fra frivillige organisasjoner på dette området ikke tas av midler som skal gå til frivillige organisasjoners øvrige og viktige arbeid for integrering.

Her kan du lese mer om Frivillighet Norges dialog med myndighetene om frivilligheten og koronasituasjonen.

Her kan du se Oslo kommunes informasjonsark om koronaviruset på 18 forskjellige språk.

Oslo kommune plakat med informasjon om koronaviruset på 7 forskjellige språk.
Oslo kommune plakat med informasjon om koronaviruset på 7 forskjellige språk fotografert 14. april 2020. (Foto: Morten Skjæveland, Frivillighet Norge)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring