Hopp til hovedinnholdet

Inkludering av barn og unge – vi må være på ballen!

Publisert:
Oppdatert:
Barn som står i en ring ute, noen med refleksvest
Bilde fra Norges speiderforbund

Det pågår flere viktige politiske prosesser knyttet til inkludering av barn og unge: samfunnsoppdraget, handlingsplan for deltakelse og arbeidet med Fritidserklæringen. Frivillighet Norge jobber for å sikre at sektorens stemme blir hørt i et overordnet perspektiv. Det er viktig at frivillige organisasjoner, som har barn og unge som målgruppe, gir innspill ut ifra sine perspektiver og formål. Jo flere som bidrar, jo bedre.

Ett av to samfunnsoppdrag er inkludering av barn og unge

I langtidsplanen for forskning vedtok Stortinget to samfunnsoppdrag for perioden frem til 2033. Ett av disse er Inkludering av barn og unge. Samfunnsoppdraget – Inkludering av barn og unge har mottatt de første skriftlige innspillene. Rundt 10 % av innspillene kommer fra frivillige organisasjoner.

Frivillighet Norge leverte innspill med mål om vise frem den viktige arenaen frivillig sektor er, og å vise frem det arbeidet som blir gjort av frivillige lag, foreninger og organisasjoner. Vi har også bedt om å bli tettere involvert i arbeidet med samfunnsoppdraget fremover og vi driver verktøy for økt deltakelse for barn og unge gjennom Ungfritid.no og «Veileder for økt deltakelse»

Senere i høst vil det arrangeres flere innspillsmøter og vi mener det er viktig å delta på disse. Her kan frivillige organisasjoner komme med innspill til mål og gjennomføring av samfunnsoppdraget. Det første møtet er Startkonferansen 2. november i Oslo. I siste halvdel av november vil det bli arrangert ni fysiske samlinger rundt i landet og ett digitalt innspillsmøte. Vi oppfordrer alle som har mulighet til å delta.

Handlingsplan for deltakelse

Parallelt med dette har regjeringen startet arbeid med en handlingsplan for deltakelse. Regjeringen inviterer også her til å gi innspill. Fristen for skriftlige innspill er 20. desember. Det vil også avholdes innspillsmøter for handlingsplanen i november. Dette arbeidet vil sees i sammenheng med Stortingsmeldingen om sosial utjevning og sosial mobilitet som kommer i 2025, Samfunnsoppdraget og Fritidserklæringen. Det planlegges et erklæringsgruppemøte for Fritidserklæringen 21. november hvor regjeringen og vi som har signert vil møtes for å diskutere prioriterte områder fremover.

Barn som strekker hendene opp mot en såpeboble
Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

Barn i fattige familier

Den 17. oktober ble rapporten om barn i fattige familier: «En barndom for livet» lagt frem. Her kom ekspertgruppen med anbefalinger om å styrke oppvekstsvilkårene for barn i fattige familier og forebygge at fattigdom går i arv. Det foreslås ikke mange tiltak på fritidsfeltet, men de anbefaler en grundig utprøving av modeller og tiltak med mål om økt deltakelse. Gruppen foreslår også en endring av tilskuddsordningen «Tilskudd til Inkludering av barn og unge». På den måten får kommunene større handlingsrom og økt forutsigbarhet i bruk av statlige tilskudd.

Andre grep som kan få indirekte betydning for barn i fattige familier er anbefalingen om økt og skattlagt barnetrygd, mer forutsigbar bostøtte og anbefalingen om å ta inn en bestemmelse om barnets beste i sosialtjenesteloven. Det er ellers mange interessante fakta og vurderinger i rapporten, så Frivillighet Norge anbefaler å se på den. Det vil også bli en høringsrunde senere, men den er ikke annonsert enda.

Institutt for samfunnsforskning (ISF) har lansert flere rapporter knyttet til inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter, blant annet «Fritid for alle? Kommunal politikk for inkludering av barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter» og delrapport to om virkning og drift av utstyrssentraler. Sistnevnte ser spesielt på bruk og merverdi av slike sentraler. Nylig lanserte SIFO rapporten «Dyrtid 4: Det er ikke over enda». Den viser at 13 % av barnefamiliene har redusert barnas fritidsaktiviteter på grunn av økonomi. Blant de som er minst økonomisk trygge (6% av totalen) er det 60 % som har redusert barnas fritidsaktiviteter.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring