Hopp til hovedinnholdet

Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2024

Publisert:
Oppdatert:
Frivillige i liten båt, trener på redningsarbeide
Foto: Frivillighet Norge

Det er knyttet store forventninger til frivillighetens bidrag i de store nasjonale løftene vi står ovenfor. Målene om store løft innenfor totalforsvar og beredskap, samt felles innsats for bedre folkehelse og inkludering av et mangfold av grupper i samfunnslivet kan ikke nås uten de frivillige organisasjonenes bidrag. Frivillig innsats er heldigvis på samme nivå nå, som før pandemien. Dette er gledelig nytt for det norske samfunnet. Med økt aktivitet følger økte utgifter og økt behov for momskompensasjon, og andre økonomiske virkemidler og støtteordninger.

I statsbudsjettet for 2024 er det satt av 2,44 milliarder til momskompensasjon. Frivillighet Norge ser allerede nå at dette ikke vil være tilstrekkelig til å gi full momskompensasjon.

Totalt godkjent søknadsbeløp i 2023 var i følge Lotteri- og stiftelsestilsynet på cirka 2,45 milliarder kroner. Og konsumprisindeksen økte ifølge SSB med hele 5,5% fra 2022 til 2023. Godkjent søknadsbeløp i 2023, som er basert på regnskapsåret 2022, kommer dermed også til å øke.

Vi anslår at det må settes av minst 2,6 milliarder kroner for at rammen skal være tilstrekkelig til å gi full momskompensasjon i 2024.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen lovet fullfinansiering og regelstyring av momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.

Vi er glade for at fullfinansiering har blitt sikret gjennom budsjettsalderinger de siste tre årene. Regjeringen nå må innfri sitt løfte og gjøre ordningen regelstyrt slik at momskompensasjonen blir forutsigbar for organisasjonene.

Ved en regelstyring av ordningen vil man unngå behov for justeringer, forhandlinger og salderinger, og frivilligheten vil få etterlengtet forutsigbarhet.

Se hele innspillet her

Kontaktperson

Bilde av Camilla Svendsen Skriung
Camilla Svendsen Skriung
Politisk seniorrådgiver
90 64 18 12 
camilla@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring