Hopp til hovedinnholdet

Kan en nettside for frivillighet være en vaksine mot ensomhet?

Publisert:
Oppdatert:
Unge mennesker med plakater
Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge

«Kampanje for fellesskap og sosial støtte» har blitt evaluert av Rambøll Consulting på oppdrag av Helsedirektoratet. Deres rapport, lansert 20. mars 2019, forteller mye om dagens trender rundt rekruttering av frivillige.

I 2015 fikk Frivillighet Norge, som driver nettsiden Frivillig.no, forespørsel fra Helse- og Omsorgsdepartementet om å ta ansvar for «Kampanje for fellesskap og sosial støtte». Formålet med kampanjen er å fremme sosialt felleskap, inkluderende møteplasser og deltagelse i frivillige organisasjoner. Målet er å senke terskelen for deltagelse i allerede eksisterende fellesskap i frivilligheten for å styrke sosiale nettverk og motvirke ensomhet.

Kampanjen har vært tett knyttet opp til rekrutteringsverktøyet Frivillig.no som er gratis å bruke for alle frivillige organisasjoner. Kampanjen har blitt evaluert av Rambøll Consulting på oppdrag av Helsedirektoratet. Deres rapport som lanseres i dag forteller mye om dagens trender rundt rekruttering av frivillige.

Rekrutterer bredere og mer mangfoldig

Følgeevalueringen viser at Frivillig.no i løpet av kampanjeperioden har blitt en plattform som rekrutterer et bredt spekter frivillige.

Bruk av Frivillig.no gjør det lettere å nå unge mennesker, studenter og personer med minoritetsbakgrunn. Basert på dette vurderer vi at kampanjen har bidratt til at frivilligheten i større grad gjøres tilgjengelig for nye målgrupper som frivillige organisasjoner ikke har nådd ut til tidligere, deriblant personer som ikke har kjennskap til frivilligheten fra før.

Et av de viktigste grepene for inkludering en organisasjon kan ta, er å åpne opp for flere frivillige ved å rekruttere bredt og gjennom flere kanaler. På denne måten blir de frivillige i mindre grad avhengige av å ha et nettverk eller kjenne noen som allerede er frivillig for å bli invitert med inn. Dette senker terskelen for å bli med i frivillige organisasjoner.

Kampanjen har bidratt til å synliggjøre og styrke frivillig sektor. Det har vært gjennomført over 200 kurs i kampanjeperioden, og flere organisasjoner er blitt mer bevisst på å nå ut til andre målgrupper enn ved kun tradisjonell rekruttering.

Det er nå over 2000 organisasjoner, lag og foreninger som har tatt i bruk verktøyet.

Over 40.000 meldinger fra folk som vil bli frivillig har kommet inn de siste tre årene.

  • 42% er under 30 år
  • 76% er kvinner
  • 27% har foreldre født utenfor Norden
  • 35% har aldri vært frivillige før
  • 24% er studenter

Undersøkelser viser at over 65 % av de som har meldt seg som frivillige gjennom Frivillig.no gjør dette fordi de ønsker å hjelpe andre.

Frivillig.no bidrar til å gjøre frivilligheten tilgjengelig for flere, og organisasjonene forteller at

de opplever å få kontakt med nye og andre frivillige. Evalueringen viser også at flertallet av organisasjonene opplever at de har et større mangfold i organisasjonen i dag sammenlignet med tidligere.

Les Utdrag fra sluttrapport utarbeidet av Rambøll her.

Les hele sluttrapporten her.

Les også

Frivillige som hjelper hverandre

Mange melder seg frivillig i en organisasjon som nyttårsforsett

Interessen for å bli frivillig i en organisasjon er sterk når vi nå går inn i et nytt år. De siste to uker har besøkstallene på Frivillig.no tredoblet seg fra n...

Publisert | Pressemeldinger
Oppdatert:

Bilde at de tre finalistene til Årets Nykommer

Finalistene til Årets Nykommer i Frivilligheten

For syvende år på rad deler rekrutteringsportalen Frivillig.no og Frivillighet Norge ut den nasjonale prisen Årets nykommer i Frivilligheten. Prisen deles ut i ...

Publisert
Oppdatert:

Bydel Nordstrand ved Elisabet Eide i samtale med Ingrid Køhler Knutsen

Flere eldre i frivillige organisasjoner

Kan vi forebygge ensomhet og bidra til et aldersvennlig Norge samtidig? Dette var spørsmålet da Frivillighet Norge bidro på konferansen denne uken hos Verdighet...

Publisert
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring