Søk

Korona-fond og støtteordninger for frivilligheten

Publisert:
Hender som skriver søknad
Mange frivillige organisasjoner kan søke ekstra midler for å komme gjennom Korona-krisen. Foto: Hedvig Kolboholen

Koronasituasjonen har økonomiske konsekvenser for hele samfunnet, inkludert frivilligheten. Frivillighet Norge samler her en oversikt over utvidete eller ekstra støtteordninger i forbindelse med Koronakrisen.

Tips oss gjerne om flere støtteordninger på e-post.

Staten

Regjeringen lover en krisepakke på 900 millioner til kultur, idrett og frivillighet.

Regjeringens krisepakke til frivilligheten

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal forvalte krisepakken til kultur, frivillighet og idrett.

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren.

Kulturdepartementets oversikt over tiltak for å møte sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen ønsker å bidra med ressurser til frivillige organisasjoner og utlyser en ekstraordinær tilskuddsordning i forbindelse med Korona-utbruddet. Det kan søkes om støtte til strakstiltak, utstyr eller andre tiltak som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av Korona-tiltakene for sårbare grupper. Det kan også søkes støtte til rekruttering, opplæring, organisering og ivaretagelse av frivillige som gjør en ekstra innsats i forbindelse med koronautbruddet.

Støtte til Korona-tiltak fra Gjensidigestiftelsen

Stiftelsen DAM

Stiftelsen DAM (Tidligere Extrastiftelsen) skal dele ut 20 millioner kroner, og de rundt 200 organisasjonene som har søkerrett hos dem kan søke. Det er løpende søknadsfrist med maks ti dagers søknadsbehandling. Det vil si at de første prosjektene kan komme i gang allerede i starten av april.

Ekstra støtte fra Stiftelsen DAM

Fritt ord

Virusepidemien setter norsk kulturliv og offentlighet i en svært vanskelig situasjon. Stiftelsen Fritt Ord ønsker derfor å bidra ekstraordinært til prosjekter som kan sikre ytringsrommene, utvikle nye ytringsarenaer og bidra til en levende og vital offentlighet.

Ekstra støtte fra Fritt ord

Sparebanken Vest

Sparebanken Vest har fattet vedtak om å etablere et «Korona-fond» på 100 millioner kroner og gir utfordringen videre til at andre kan gjøre det samme.

Korona-fond fra Sparebanken Vest

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen ønsker å bidra med ressurser til frivillige organisasjoner og utlyser en ekstraordinær tilskuddsordning i forbindelse med Korona-utbruddet.

Korona-tiltak fra Gjensidigestiftelsen

Søk på eksisterende ordninger

Flere stiftelser og tilskuddsforvaltere ser på mulige løsninger for å støtte frivilligheten og kulturlivet som sliter som følge av korona-viruset. Ta gjerne direkte kontakt, eller søk om midler i forbindelse med ordinære søknadsfrister.

Her finnes en oversikt over eksisterende støttemuligheter inkludert sparebankstiftelsene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring