Hopp til hovedinnholdet

Muntlig høring: Ny lov om pengespill

Publisert:
Oppdatert:
Høringssvar
Forsiden på proposisjon for ny lov om pengespill

10. desember var det høring i Familie- og kulturkomiteen om ny lov om pengespill. Frivillighet Norge fulgte opp tidligere kommentarer.

Frivillighet Norge spilte inn at vi i det store og hele er glad for en ny helhetlig lov om pengespill, men hadde noen kommentarer til forslaget:

  • Loven foreslår å at overskuddet fra pengespill skal kunne finansiere til oppgaver som kommer det offentlige til gode. Frivillighet Norge påpekte at de fleste oppgaver frivilligheten utfører, kommer det offentlige til gode og at denne formuleringen kan komme i konflikt med registrering i Frivillighetsregisteret. Vi foreslo derfor at dette leddet av setningen strykes.
  • Tippenøkkelen fordeler Norsk Tippings overskudd mellom idrett, kultur og frivillighet. Andelen til idrett og humanitære eller samfunnsnyttige organisasjoner er forskriftsregulert, men kulturens andel har ingen slik regulering. Det skaper uforutsigbarhet for kulturorganisasjonene. Frivillighet Norge foreslår derfor at kulturens andel reguleres gjennom forskrift.
  • Å hindre spill hos uregulerte aktører er viktig for en ansvarlig pengespillspolitikk, særlig i arbeidet med å forebygge spilleavhengighet. Frivillighet Norge har tidligere bedt departementet innføre DNS-blokkering av uregulerte aktører, og er glad for at det nå er tatt inn i forslaget.

Les notatet vårt til høringen her

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring