Hopp til hovedinnholdet

Norsk frivillighet samlet rundt felles krav og mål

Publisert:
Oppdatert:
Pressemeldinger
Ingvild Endestad fra foreningen FRI
Ingvild Endestad fra foreningen FRI ble valgt som ny nestleder i Frivillighet Norge den 6. juni 2019. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)

PRESSEMELDING: Representanter fra blant annet Natteravnene, Kirkens Bymisjon, Kreftforeningen og Norges Musikkorps Forbund møttes torsdag til Frivillighet Norges årsmøte for å diskutere frivillighetens felles framtid. Ingvild Endestad fra foreningen FRI ble valgt som ny nestleder.

Frivilligheten var torsdag 6. juni samlet til årsmøte i Frivillighet Norge i Oslo. Styreleder i Frivillighet Norge, Heikki Eidsvoll Holmås, talte til forsamlingen. Han fokuserte på det videre arbeidet med Frivillighetsmeldingen som Stortinget behandlet i mai og viktige kjernesaker for frivilligheten framover. Han snakket også om endringer det siste året, blant annet at det nå er blitt en flertallsregjering.

- Vi har gått fra en mindretallsregjering til en flertallsregjering. Vi gjorde et hederlig forsøk med å få inn full og rettighetsfestet momskompensasjon i den nye regjeringsplattformen. Vi lykkes ikke med det, men vi satt saken på dagsorden på en god måte, sa styreleder i Frivillighet Norge, Heikki Eidsvoll Holmås til årsmøtet.

Frivillighet Norges hovedkrav om en full og rettighetsfestet momskompensasjon ble ikke innfridd i Frivillighetsmeldingen. Regjeringen vil trappe opp momskompensasjonsordningen til 1,8 milliarder kroner i 2021. Ifølge Frivillighet Norges beregninger vil det da mangle mellom 400 og 500 millioner kroner på å fullfinansiere ordningen i 2021.

Det ble gjort tydelig fra de frivillige organisasjonene i Stortingets høring om saken i februar og i debatten på Stortinget i mai.

- Det ble ikke flertall for full og rettighetsfestet momskompensasjon i denne omgang, men det ble foreslått og en samlet opposisjon var enige med oss. I arbeidet framover med lokalvalget og med neste stortingsvalg så må vi ha trykk på denne saken. For den skal vi vinne, sa Holmås.

God forenklingsreform = medvirkning fra frivilligheten

Videre kommenterte Holmås regjeringens plan om en forenklingsreform for frivilligheten. Frivillighet Norge er positiv til en slik reform og til at Frivillighetsregisteret foreslås knyttet tettere til flere ordninger, men mener at regjeringen bør være mer konkret når det gjelder definisjoner.

- Frivilligheten må fylle denne reformen med innhold og sikre at regjeringen leverer reell forenkling. Da trenger vi også medvirkning fra medlemmene – send oss små og store saker vi kan løfte videre, oppfordret Holmås fra talerstolen.

To resolusjoner og nytt styre

Årsmøte vedtok to resolusjoner. En om Fritidskortet og økonomi som barriere for deltakelse i fritidsaktiviteter og en om økt etnisk mangfold i frivillige organisasjoner, særlig på toppnivå.

Se resolusjonene her.

Årsmøte valgte nestleder, to styremedlemmer og tre varamedlemmer.

Det nye styret i Frivillighet Norge:

Leder: Heikki Eidsvoll Holmås

Nestleder: Ingvild Endestad, Foreningen FRI

Medlem: Helge Simones, Knif/Misjonsalliansen/Normisjon

Medlem: Karen Kvalevåg, Norges Idrettsforbund

Medlem: Gunnar Haugsveen, Norges Blindeforbund

Medlem: Kristin W. Sandnes, Redningsselskapet

Medlem: Rita Hirsum Lystad, Norges Musikkorps Forbund

1. Varamedlem: Andreas Borud, LNU

2. Varamedlem: Mina Gerhardsen, Nasjonalforeningen for Folkehelsen

3. Varamedlem: Mihriban Rai, LIN (Likestilling, inkludering og nettverk)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring