Hopp til hovedinnholdet

Ny rapport: Frivillig innsats i lag og foreninger under pandemien

Publisert:
Oppdatert:
Bilde av rapporten
Rapporten er basert på en undersøkelse besvart av 700 av de registrerte brukerne av Frivillig.no, fra lag og foreninger over hele landet.

Mange organisasjoner har opplevd å miste frivillige under pandemien, men de færreste opplever veldig store frafall. Det endelige resultatet her vil uansett ikke bli synlig før samfunnet for alvor er i gang igjen og organisasjonene kan gjenoppta full normal drift.

Denne rapporten er basert på en undersøkelse besvart av 700 av de registrerte brukerne av Frivillig.no, fra lag og foreninger over hele landet.

Mange frivillige har falt fra

Lag, foreninger og organisasjoner trenger å rekruttere flere nye frivillige i tiden fremover. Det er både behov for å få i gang de tidligere frivillige, samt rekruttere nye for å kunne gjenoppta full aktivitet.

– Pandemien har rammet frivilligheten hardt. Samtidig har organisasjonene fått mye erfaring om hva som er viktig, for å holde på engasjement og beholde motivasjon gjennom en vanskelig tid. Vi håper ikke erfaringene har vært alt for dyrekjøpt og at organisasjonene ikke bare finner tilbake til sitt energinivå og engasjement, men også får overskudd til å ta med flere inn i sine felleskap, når samfunnet snart åpner opp igjen, sier Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge.

Rekruttere mangfoldig når det er vanskelig å rekruttere

Mangfoldig rekruttering er fortsatt en utfordring for mange. Bruk av varierte verktøy og metoder i rekrutteringen er pekt på av mange som en god løsning for å øke mangfoldet. Kjennskap og kunnskap om forskjellige metoder for rekruttering vil bli viktig for mange lag og foreninger i tiden fremover.

Mange bruker både Frivillig.no, sosiale medier og lokale informasjonskanaler for å invitere de nye frivillige som ønsker å bidra til de aktuelle frivillige organisasjonene. Ved å gjøre din organisasjon mer synlig på forskjellige plattformer, vil dere bli mer tilgjengelig for å rekruttere blant andre som ikke har kunnskap om dere fra før av. Frivillighet Norges medlemstilfredshetsundersøkelse viser at blant medlemsorganisasjonene i Frivillighet Norge opplever 93% Frivillig.no som et veldig nyttig verktøy for rekruttering.

– Det å få være frivillig og med å bidra i en organisasjon er både verdifullt for den frivillige og for organisasjonen. At flere får være med inn i meningsfulle felleskap og bidra, kjenne seg nyttig og viktig, tror vi vil bli godt for mange etter en krevende tid. Så derfor oppfordrer vi organisasjoner, lag og foreninger til å rekruttere bredt og mangfoldig fremover, sier Slotterøy Johnsen.

Hovedfunn fra undersøkelsen:

  • 50% av organisasjonene har mistet frivillige under pandemien og 72% har endret på de frivilliges oppgaver.
  • 26% opplever at de rekrutterer bredere og mer mangfoldig gjennom Frivillig.no
  • Over 70% av lag og foreninger har hatt vekt på det sosiale felleskapet for å holde på de frivillige gjennom pandemien.

Les hele rapporten her.

Mer informasjon om hvordan organisasjoner, lag og foreninger kan rekruttere bredt og mangfoldig med Frivillig.no finnes på: https://om.frivillig.no/for-or...


Skjermbilde fra Frivillig.no
Frivillig.no er oppslagstavlen for alle organisasjoner, lag og foreninger som vil rekruttere flere frivillige og aktive medlemmer.

Kontaktperson

Bilde av Vanja Konradsen
Vanja Konradsen
Prosjektleder, Økt deltakelse
Frivillig.no, Ungfritid.no
215 67 666 / 982 56 770
vanja@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring