Hopp til hovedinnholdet

Ny veileder for økt deltakelse på gang

Publisert:
Oppdatert:
Peker på planlegging av veileder
En digital veileder for økt deltakelse og samarbeid mellom sektorene er på gang, med mål om å forebygge ensomhet gjennom fellesskapet i frivillige organisasjoner. Arbeidet med veilederen er et tiltak som startet opp og gjennomføres i Frivillighetens år 2022.

Ensomhet og sosial ulikhet er et voksende samfunnsproblem i Norge. Frivillighet Norge har fått støtte fra Helsedirektoratet til å utvikle en digital veileder for økt deltagelse i frivilligheten. Deltagelse i frivilligheten forebygger ensomhet, og frivilligheten må nå ut til dem som trenger det mest og jobbe med barrierene for deltagelse, mangfold og inkludering. Kommunene har en viktig rolle som tilrettelegger for lokallagene fremover.

Hvordan kan frivillige organisasjoner forebygge ensomhet? Er svaret økt deltakelse og bedre samarbeid mellom sektorene? For å lykkes ser vi at det er behov for at kontaktpersoner har kapasitet og kunnskap til å gå i gang med dette arbeidet.

Konkrete verktøy i arbeidet med rekruttering

Barrierene for deltagelse er sammensatte, og for å løse dem kreves samarbeid på tvers av frivillig sektor og kommunene. Frivillighet Norge har satt i gang med å utvikle en veileder for økt deltakelse og samarbeid. Denne skal kunne brukes av kommuneansatte, politisk ledelse, frivillige organisasjoner og lokallag. Det blir fakta, avklaringer, anbefalinger og lenker til relevant materiell. Først og fremst skal veilederen tilby konkrete verktøy som kan brukes i arbeidet med å få med flere inn i frivillige organisasjoner.

Arbeidet med veilederen har fått støtte fra Helsedirektoratet og foreløpig har det blitt gjort undersøkelser, etablert prosjektgrupper og innhentet eksisterende materiell. Fra oktober er det ansatt en rådgiver som skal jobbe videre med å formulere, teste og ferdigstille dette materiellet. For å sikre kvalitet og muligheter for å gi innspill involverer Frivillighet Norge medlemsorganisasjoner, kommuner og andre samarbeidspartnere i dette arbeidet.

– Veilederen blir viktig og nyttig for hele sektoren, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

– I tillegg til å gi konkrete verktøy til å løse konkrete problemstillinger, vil den også legge til rette for bedre og bredere samarbeid innenfor hele frivillig sektor. Mange aktører har gjort mye bra arbeid på inkluderingsfeltet, og det har blitt laget flere oppskrifter og dokumenter på økt deltagelse. Men vi ser ofte at aktørene ikke snakker så godt sammen, og at man ofte jobber med hver sin problemstilling uten å se deltagelse i en større sammenheng. Veilederen vil samle dette arbeidet på ett sted, og gjøre det lettere å løfte blikket og se ressursene rundt seg, fortsetter han.

– Økt deltagelse i frivilligheten og i lokalsamfunnet har kun positive effekter. Det utjevner sosial ulikhet, bidrar til mindre ensomhet og bedre folkehelse. Derfor gleder vi oss til å lansere veilederen neste år, avslutter Slotterøy Johnsen.

Når kan veilederen tas i bruk?

Planen er at deler av veilederen kan lanseres høsten 2023. Det betyr ikke at arbeidet er over. For at veilederen skal ha verdi, må den spres til målgruppene, og det må jobbes med metoder for hvordan den best kan tas i bruk og videre utvikles.

Hvis det blir lenge å vente til 2023, kan man allerede nå få hjelp i arbeidet med å bygge ned barrierene for deltakelse i frivillige organisasjoner.

Ved innspill til veilederen, forslag til problemstillinger som bør tas opp eller verktøy som bør tas med, send epost til jorgen@frivillighetnorge.no.

Lenke til lokallagsrapporten våren 2022.

Lenke til saken med kommunerapporten.

Kontaktperson

Bilde av Jørgen Lysa
Jørgen Lysa
Rådgiver, Økt deltakelse
99502631
jorgen@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring