Hopp til hovedinnholdet

Opposisjonen mer ambisiøs på momskompensasjon

Publisert:
Oppdatert:
Trond Giske fra Arbeiderpartiet
Trond Giske fra Arbeiderpartiet i debatt om frivillighetspolitikk 14. februar 2019. Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge

Frivilligheten er skuffet over at regjeringen ikke innfrir hovedkravet om rettighetsfestet og full momskompensasjon.

– Det er kanskje for sent, men hvis dere går i regjering med oss, skal dere få regelstyrt momskompensasjon, sa Trond Giske fra Arbeiderpartiet til KrF i en debatt om frivillighetspolitikken med klar referanse til partiets mye omtalte veivalg i fjor høst.

14. februar holdt Frivillighet Norge den første offentlige debatten om Frivillighetsmeldingen. Meldingen ble lagt fram 7. desember 2018, og skal behandles av Stortinget til våren.

Frivillighetens hovedkrav er rettighetsfesting og fullfinansiering av momskompensasjonsordningen. Med opptrappingsplanen frem til 2021, som er varslet i Frivillighetsmeldingen, vil det etter Frivillighet Norges beregninger mangle mellom 400 og 500 millioner kroner for å fullfinansiere ordningen.

– Det er prinsipielt feil at staten skal ha inntekter fra frivillighetens aktiviteter. Full og rettighetsfestet momskompensasjonen vil gi økt aktivitet og lavere kostnader ved å delta i frivilligheten, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Tre av fire regjeringspartier har programfestet fullfinansiering

De fleste partier er enige i prinsippet om fullfinansiering av momskompensasjonsordningen. FrP vil at «virksomheten til frivillige lag og organisasjoner skal være momsfri», Venstre vil «trappe opp momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner til 100 prosent» og KrF vil «gi frivillige organisasjoner fullstendig fritak for moms». Høyre er mindre konkrete med sin formulering om å «sikre gode forutsigbare ordninger» for frivilligheten.

Likevel innfrir ikke regjeringspartiene frivillighetens krav, som forskjellige lag og foreninger minnet dem om daglig mens de forhandlet fram regjeringsplattformen.

– Full momskompensasjon til frivilligheten ligger ikke i regjeringsplattformen. Opptrappingsplan er det vi har gått for, sa leder for familie- og kulturkomiteen, Kristin Ørmen Johnsen (H).

– Vi kommer til å fortsette med å jobbe for en full momskompensasjon, sa Venstres Solveig Schytz.

– Formuleringen i regjeringsplattformen om momskompensasjon er ikke så offensiv som formuleringen i KrFs program, sa Jorunn G. Lossius fra KrF.

Opposisjonen vil gå lenger

Opposisjonen hevder de er villige til å gå lenger i sine løfter til frivilligheten. Åslaug Sem-Jacobsen fra Senterpartiet understreket at de har foreslått rettighetsfesting og fullfinansiering av momskompensasjonsordningen på Stortinget, men har blitt nedstemt. SV uttrykte skuffelse over regjeringserklæringens manglende ambisjoner på momskompensasjon.

I debatten deltok Silje Hjemdal(FrP), Kristin Ørmen Johnsen(H), Solveig Schytz(V), Jorun Gleditsch Lossius(KrF), Åslaug Sem-Jacobsen(Sp), Trond Giske(A), Freddy André Øvstegård(SV), Arild Hermstad (MDG) og Benedikte Pryneid Hansen(Rødt). Debattleder var Christian Strand.

Les Frivillighetsmeldingen på regjeringen.no.

Les Frivillighet Norges reaksjoner på meldingen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring