Hopp til hovedinnholdet

Statsbudsjett 2020 – Finansinnstilling og alternative statsbudsjett

Publisert:
Oppdatert:
Stortinget
Foto: Stortinget

Regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti sin enighet om statsbudsjettet innebar denne gangen at regjeringens forslag til momskompensasjon ble svekket. De omprioriterer ved å kutte 15 millioner fra momskompensasjonen og fordele til andre poster i budsjettet.

Budsjettenigheten finner du her.

Les Frivillighet Norges reaksjon her.

Mediesaker om temaet her og her.

Da regjeringspartiene har flertall på Stortinget er også deres enighet flertallet i finansinnstillingen. Deres merknad om momskompensasjonen er følgende:

Flertallet foreslår å redusere merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner med 15 mill. kroner, fra 1 700 til 1 685 mill. kroner. Flertallet viser til at regjeringen i Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig – Den statlege frivilligheitspolitikken varslet en opptrapping av bevilgningen til merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner til 1 800 mill. kroner i 2021.

- Vi forventer at budsjettenighetens kutt ikke forsinker regjeringens lovede opptrappingsplan til 1,8 mrd i budsjett for 2021, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Finansinnstillingen behandles onsdag 27. november.

Alternative statsbudsjett

Alle opposisjonspartier med unntak av Miljøpartiet De Grønne har foreslått en økning i momskompensasjonen i tråd med Frivillighet Norges innspill. Senterpartiet foreslår størst økning med 140 millioner økning, mens de øvrige foreslår 100 millioner mer enn regjeringen til fjerning av moms på dugnad.

- Vi er veldig glade for støtten fra opposisjonspartiene. Her viser Ap, Sp, SV og Rødt at de følger opp sitt standpunkt fra behandlingen av frivillighetsmeldingen før sommeren om full og rettighetsfestet momskompensasjon, sier Slotterøy Johnsen.

SV foreslår også å opprettholde bevilgningen fra i fjor til Frivillig.no i helsebudsjettet.

  • Rødt sitt alternative statsbudsjett finner du her.
  • Sosialistisk Venstreparti sitt alternative statsbudsjett finner du her.
  • Arbeiderpartiet sitt alternative statsbudsjett finner du her.
  • Senterpartiet sitt alternative statsbudsjett finner du her.
  • Miljøpartiet de Grønne sitt alternative statsbudsjett finner du her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring