Hopp til hovedinnholdet

Ungdomspanel anbefaler digital oversikt over fritidsaktiviteter

Publisert:
Oppdatert:
Ungdomspanelets rapport forside
Ungdomspanelet har kommet med anbefalinger for fritidskortet

Deltagelse i fritidsaktiviteter bidrar til inkludering og fellesskap mener Ungdomspanelet. De består av ungdom fra hele landet i alderen 14-17 år. Panelet har kommet med anbefalinger til Barne- og familiedepartementet om hvordan en fritidskortordning kan bidra til å nå målet om at flere barn og unge får delta i organiserte fritidsaktiviteter.

I rapporten fra arbeidet har de blant annet pekt på at det bør være en «nasjonal nettside / digital løsning med én logo som benyttes over hele landet. Kommunene bør ha informasjon og lenke til den digitale løsningen på sine hjemmesider».

– Frivillighet Norge har sammen med våre medlemsorganisasjoner lenge sett behovet for en samlet plass for rekruttering av barn og unge deltakere. Det siste året har vi utviklet nettopp en slik løsning for oversikt over fritidsaktiviteter, med vekt på å vise frem aktiviteter i regi av frivilligheten, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

I dag kan den nasjonale nettsiden Ungfritid.no benyttes gratis for å publisere varige og organiserte fritidsaktiviteter, som barn og unge kan finne basert på sin skolekrets. Kommunene kan dele oversikt over lokale aktiviteter i egne kanaler.

På tvers av kommunegrenser

Ungdomspanelet trakk frem at fritidstilbudet i mange mindre kommuner kan være begrenset, og at det derfor er viktig å synligjøre hva som finnes i nabokommunene. Ungfritid.no er en nasjonal løsning som fungerer på tvers av kommunegrenser.

Hva er en fritidsaktivitet?

Regjeringen har bestemt at en fritidskortordning skal dekke faste og organiserte fritidsaktiviteter. Ungdomspanelet har definert dette som regelmessige aktiviteter som har en ansvarlig arrangør, og med aktiviteter som er planlagt på forhånd. De trekker frem trygghet for barn og unge som en viktig faktor.

Regjeringen vil at barn selv skal kunne velge hvilken aktivitet de ønsker å bruke midlene på. Ungdomspanelet trekker også frem viktigheten av valgfrihet og at barn og unge får velge selv og kan sjekke ut de forskjellige tilbudene på egenhånd.

Belyse barrierer for deltakelse

Ungdomspanelet var også opptatt av å belyse barrierene for deltakelse i fritidsaktiviteter, der økonomi og god tilgang for alle uansett funksjonsevne ble trukket frem.

– Frivillighet Norge har gjennom arbeidet med Ungfritid.no fokusert på at alle aktiviteter bør lett synligjøre hvor tilgjengelige de er, men på en slik måte at det ikke blir egne aktiviteter bare for de med nedsatt funksjonsevne, men at alle inkluderes på samme arena, sier Slotterøy Johnsen


Ungfritid.no har nå åpnet for registrering av fritidsaktiviteter. 15.april åpner siden for barn, unge og deres foreldre som vil finne fritidsaktiviteter.

Les også

Deltagere står og diskuterer

Hvordan sikre at alle kan bli med i en tid der alt blir dyrere?

Fritidserklæringen sier at alle barn og unge har rett på tilgang til fritidsaktiviteter, uavhengig av bakgrunn. Hvordan sikre at alle kan bli med i en tid der a...

Publisert
Oppdatert:

Kvinne og mann på en scene med skjerm bak seg

Hvordan kan vi få med flere unge i frivilligheten?

Dette var spørsmålet under et av tirsdagens arrangementer på Arendalsuka. Som en del av løsningen, ble det særlig pekt på samarbeid mellom det offentlige og fri...

Publisert
Oppdatert:

Bilde av barn ute, den ene står med refleksvest og og en pose i hånden. Ser konsentrerte ut.

Ungfritid.no undersøkelse: Nye funn om barn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter

I en fersk Ungfritid.no brukerundersøkelse peker organisasjoner på flere barrierer knyttet til barn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter. Særlig nevnes mang...

Publisert
Oppdatert:

Kontaktperson

Bilde av Vanja Konradsen
Vanja Konradsen
Prosjektleder, Økt deltakelse
215 67 666 / 982 56 770
vanja@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring