Hopp til hovedinnholdet

Ungdomsråd samlet under Demokratiuka: – Vi må bli lyttet til

Publisert:
Oppdatert:
Bilde av flere ungdommer i samtale med hverandre
Foto: Maiken Arnesen/Frivillighet Norge

Under Demokratiuka samlet medlemmer og ledere fra ungdomsråd seg i Kristiansand. Ungdomsrepresentantene snakket om barrierer for deltagelse i frivilligheten og hvordan de selv kunne bidra til endring.

Sammen med KS, Bufdir og Batteriet, hadde Frivillighet Norge invitert ungdomsrepresentantene til en workshop tirsdag 2.mai. Deltagerne var mellom 15 og 18 år, og fra 14 ulike kommuner og fylkeskommuner.

På agendaen stod frivillighet og ungdomsengasjement.

– Jeg tror vi voksne noen ganger er litt for dårlig til å lytte til dere. Og jeg tror det er viktig at dere, som ungdommer, blir en del av politiske beslutninger enda tidligere. På den måten kan vi sikre at dere får reell påvirkningskraft, sa ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland.

Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland til høyre i bildet, snakker til ungdommer
Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland, snakket med ungdomsrepresentantene. Foto: Maiken Arnesen/Frivillighet Norge

Må lyttes til

Ønsket om å bli hørt gikk igjen hos flere av ungdomsrepresentantene under workshopen.

På spørsmål om hvilke barrierer som bidrar til at barn og unge ikke engasjerer seg, svarte flere av ungdomsrepresentantene: fordi ungdom har liten tro på egen stemme og eget engasjement.

– Det er mange som føler at man ikke blir tatt seriøst, og det tror jeg gjør at flere velger å ikke engasjere seg, sa en av deltagerne.

Barrierer for deltagelse

I mars publiserte LNU en rapport. Rapporten viser at flere barn og unge velger å ikke delta i frivilligheten.

I følge ungdomsrepresentantene er lite kjennskap til organisasjoner, tidsklemme, økonomi, manglende motivasjon og usikkerhet viktige grunner til hvorfor noen unge står utenfor frivilligheten.

«Det er mange som føler at man ikke blir tatt seriøst, og det tror jeg gjør at flere velger å ikke engasjere seg»

Ungdomsrådsmedlem

Vise frem organisasjonene

Så hvordan skape endring? Alle deltagerne pekte på økt synlighet. De trakk frem viktigheten av å vise frem organisasjoner i sosiale medier og i skolen.

En av gruppene foreslo å arrangere en frivillighetsdag:

– Hva med å arrangere en egen dag, sånn som arbeidsuka, bare at det er for frivilligheten? Der elever kan dra på besøk til ulike organisasjoner og bli kjent med ulike muligheter?

Flere ungdommer samlet i bystyresalen i Kristiansand
Onsdag 3. mai var ungdomsrepresentantene samlet i bystyresalen i Kristiansand. Foto: Christian Hellevang/KS

Sikre ungdomsmedvirkning

Som følge av kommuneloven § 5-12 skal alle kommuner og fylkeskommunes ha et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.

I ungsområdet skal alle saker som gjelder ungdom forelegges. Representantene i rådet kan også ta opp egne saker.

Under workshopen var deltagerne derfor opptatt av hvordan de selv kunne skape endring:

– Vi kan for eksempel dele informasjon i egne sosiale medier kanaler. Og vi kan bruke kontaktene våre i kommunen og skolen.

Kommunen som tilrettelegger

Et tema som lenge har opptatt frivillige organisasjoner, er tilgang på lokaler.

I Kristiansand pekte flere av ungdomsrepresentantene på kommunen og fylkeskommunen som viktige tilretteleggere for frivillighet: både i tildeling av økonomisk støtte og i tilgangen på lokaler.

Deltagerne mente kommunen burde stille skoler, idrettshaller og kommunale eiendommer til disposisjon. Og flere ønsket å bruke stemmen som ungdomsrepresentant for å jobbe med dette.

Batteriet foto Maiken Arnesen Frivillighet Norge
Tiltaksleder i Batteriet Sør, Ingrid Kleba-Næss, holdt innlegg under samlingen. Foto: Maiken Arnesen / Frivillighet Norge

Snakk med organisasjonene

Som en del av programmet holdt tiltaksleder og konsulent i Batteriet Sør, Ingrid Kleba-Næss og Andrea Helland, innlegg om verdien av å vite hva organisasjonene selv trenger.

Batteriet og Kirkens Bymisjon hadde – for anledningen – stilt lokalene sine til disposisjon for å gjennomføre workshopen.

– Organisasjoner er en viktig kilde til kunnskap og kompetanse. Og brukerorganisasjoner spesielt, sa Ingrid Kleba-Næss.

– Jeg vil oppfordre dere til å skape et nettverk, snakke med organisasjonene og høre hva som er viktig for dem. Riktig informasjon gir trygge og gode beslutninger.

Verktøy

  • Ungfritid.no kan du finne oversikt over fritidsaktiviteter for barn og unge
  • Frivillig.no kan du finne organisasjoner du kan engasjere deg i
  • Gå til stotte.ungfritid.no for å finne oversikt over støtteordninger for deltagelse i fritidsaktiviteter
  • I verktøykassen til Frivillighet Norge finnes ulike ressurser til deg som driver en organisasjon
  • Og på undervisningsmateriell sidene til Frivillighet Norge kan elever bli bedre kjent med frivilligheten

Kontaktperson

Bilde av Maiken Arnesen
Maiken Arnesen
Kommunikasjonsrådgiver
40188960
maiken@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring