Hopp til hovedinnholdet

– Vær så snill ikke gi opp

Publisert:
Oppdatert:
Skjermbilde fra digitalt møte
Helsedirektoratet og Frivillighet Norge inviterte frivillige organisasjoner til et digitalt møte om pandemien og fritidsaktiviteter for barn og unge.

Frivilligheten er vår største og viktigste arena for fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteter er jo først og fremst morsomme og sosiale aktiviteter. Men de spiller også en viktig rolle i mange barn og unges liv. De gir en arena for å bli kjent med andre, ta del i et fellesskap, utvikle andre ferdigheter enn på skolen og mestre noe nytt, medvirke og skape sine egne aktiviteter. En arena for å vokse som menneske.

Helsedirektoratet og Frivillighet Norge inviterte frivillige organisasjoner til et digitalt møte om pandemien og fritidsaktiviteter for barn og unge. Her kan du se opptak av dette.

Frivilligheten spiller en utrolig viktig rolle

Leder for Helse- og omsorgskomiteen Geir Jørgen Bekkevold snakket om hvor viktig frivilligheten er nå under, og vil bli i etterkant av, pandemien.

– Det har vært en sterk bekymring for barn og unge under denne pandemien. Du skal ha sterke skuldre som barn uansett om du har hatt det vanskelig eller ikke fra før, for å tåle en slik pandemi, sier Bekkevold.

Han peker mot alt som har blitt avlyst og satt på vent av det som skaper glede i et barns liv.

Leder for LNU, Isa Malene Isene er også bekymret og minner om at ett år er så mye lenger for barn og unge enn det er for de voksne. For dem føles det nå veldig lenge siden de kunne være med i selvvalgte felleskap.

Hold ut – bli fler!

Bekkevold takker de frivillige organisasjonene for at de holder ut og holder aktiviteten oppe, og oppfordrer til å ikke gi opp.

– Vær så snill å ikke gi opp, men holde aktiviteter og møteplasser i gang så godt det er mulig.

Bekkevold oppfordrer også til å være med på sammen å sørge for at flere barn og unge blir motivert til å starte opp igjen med fritidsaktiviteter, både de som har falt ut i løpet av året og de som aldri var med.

– Gå inn på Ungfritid.no og vis frem alle mulighetene som finnes av fritidsaktiviteter.

Han håper at barn og unge nå er sultne på å komme i gang igjen med aktivitet, og at organisasjonene er klare til å ta imot dem.

Bekkevold støtter også det Isene og flere andre nevner om at nå må man styrke frivilligheten med driftstøtte og grunnstøtte slik at de får mulighet til å utvikle seg og drive med det de gjør best, skape sin aktivitet.

«Vær så snill å ikke gi opp, men holde aktiviteter og møteplasser i gang så godt det er mulig.»

Geir Jørgen Bekkevold
Leder for Helse- og omsorgskomiteen

Organisasjonenes utfordringer

Mangfoldet i fritidsaktiviteter krever også mangfoldige hensyn og der Bente Lier fra Norsk Friluftsliv har sett at flere har gått ut i naturen, så er det også en utfordring at de store åpne arrangementene ikke har vært mulig. Dette hemmer mangfoldig rekruttering til friluftslivet.

Rita Hirsum Lystad fra Norges Musikkorps Forbund er opptatt av at korpsene får klare retningslinjer for hva som gjelder for akkurat dem, og mulighet til å være inne i lokalene sine for å få drevet med aktivitet.

Isa fra LNU peker på at aldersgrensen med 20 år lager et kunstig skille i mange ungdomsorganisasjoner. Dessuten peker hun på hvor viktig studentfrivilligheten er for at studenter som mangler nettverk og felleskap.

Barn og unge trenger å bli sett

Lasse Heimdal fra Kirkens SOS er bekymret for barn og unges psykiske helse og deres telefontjenester har hatt mye trykk gjennom pandemien, noe han frykter kan gi en bølge av utfordringer etter hvert som samfunnet nå åpner opp og ting blir mer synlige igjen.

– Det barn og unge trenger nå er å bli sett, har noen å snakke med og komme i aktivitet. Vi i Kirkens SOS ser at på disse områdene har de frivillige organisasjonene en helt unik rolle, mener Heimdal.

Takker frivilligheten

Avdelingsdirektør Øyvind Giæver i Helsedirektoratet takker frivilligheten for det viktige arbeidet som blir gjort. Han påpeker at organisert sosialt samvær i praksis kan være godt smittevern, da det reduserer behovet for uorganisert sosialt samvær uten gode rutiner og rammer.

Giæver påpeker at det ikke alltid er så lett å få oversikt over fritidsaktivitetene der man bor og derfor er Helsedirektoratet så opptatt av å støtte Ungfritid.no som en samlet nasjonal oversikt over hvilket mangfold som finnes.

– Helsedirektoratet vil gjerne bidra til å løfte fram Ungfritid.no. Jeg håper at Ungfritid.no kan bidra til økt aktivitet for barn og unge slik at frivilligheten igjen kan tilby det den er så god på; meningsfulle aktiviteter og sosiale felleskap, sier Helsedirektør Bjørn Guldvog til Frivillighet Norge.

Nå ber Frivillighet Norge frivillige organisasjoner og deres lokallag registrere sine fritidsaktiviteter for barn og unge på Ungfritid.no, slik at vi kan samle og synliggjøre disse så snart smittevernreglene tillater dette.

Organisasjoner, lokale lag og foreninger trenger tydelig informasjon og avklaringer på hvilke fysiske aktiviteter barn og unge kan delta på i tiden fremover. Frivillighet Norge oppdaterer smittevernveilederen og oppfordrer organisasjonene til å prioritere fritidsaktiviteter så langt det er mulig.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring