Hopp til hovedinnholdet

Lotteri og pengespill

Lotterier og spill er en inntektskilde for frivilligheten. Rammebetingelser for pengespill er derfor viktig.

Kort om lotteri og pengespill

 • Norge har per 2019 en enerettsmodell for pengespill, noe som innebærer en streng regulering.
 • Norsk Tipping og Rikstoto er de eneste aktørene som har lov til å tilby de store pengespillene i Norge.
 • I tillegg finnes det noen store landsdekkende lotterier som er unntatt fra forbudet.
 • Motsatsen til enerettsmodellen er en lisensmodell, hvor et bredere utvalg aktører kan søke om å få lov til å tilby pengespill på det norske markedet
 • Norge har også et reklameforbud for alle aktører som ikke har lisens.
 • Frivillighet Norge har ikke tatt stilling for eller mot en lisensordning for pengespill.

Tre prinsipper om ansvarlighet og lovlighet

Lotterier, basarer, bingo og andre former for spill har tradisjonelt vært en viktig inntektskilde for frivillige organisasjoner. Rammebetingelsene for pengespill er derfor viktige for frivillig sektor. Frivillighet Norge har ikke tatt stilling for eller mot en lisensmodell, eller til fordelingen av spillemidler mellom organisasjonene.

Frivillighet Norge mener at spillpolitikken må være basert på følgende prinsipper, uavhengig av modell:

 1. Ansvarlighet: At spillpolitikken ikke må medføre en økt risiko for spillavhengighet og negative sosiale konsekvenser. Det er uakseptabelt at frivillige organisasjoner skal basere sin finansiering på virksomhet som kan bidra til avhengighet og personlige tragedier.
 2. Videreformidling av overskudd: At overskudd fra pengespill videreformidles til frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge er bekymret for at det blir vanskelig å følge med på at overskudd fra pengespill faktisk når ut til de frivillige organisasjonene, dersom de først blir inntektsført i statsbudsjettet.
 3. Lovlighet: Staten må bekjempe uregistrerte aktører som tilbyr spill på det norske markedet med de midlene som er tilgjengelig.

Nettverksgruppe

Nettverksgruppe for økonomiske rammebetingelser har faglig ansvar for saken.

Relaterte nyheter

 • Muntlig høring: Ny lov om pengespill

  10. desember var det høring i Familie- og kulturkomiteen om ny lov om pengespill. Frivillighet Norge fulgte opp tidligere kommentarer.

  Publisert: 10.12.21

  Oppdatert:
 • Høring: Forslag til ny lov om pengespill

  Kulturdepartementet la fram forslag til ny lov om pengespill 29.06.20, som særlig legger vekt på ansvarlighet. Frivillighet Norge svarte på flere punkter i høringen.

  Publisert: 03.08.21

  Oppdatert:
 • Pengespillreklame: En seier for prinsippene om ansvarlighet og lovlighet

  Fredag forrige uke la regjeringen frem forslaget om en endring i kringkastingsloven, med mål om å stanse pengespillreklame fra utlandet. Formålet er å unngå at personer med spilleproblemer blir eksponert for slik reklame.

  Publisert: 06.03.20

  Oppdatert:
 • Vil stanse pengespillreklame fra utlandet

  Kulturdepartementet sendte 15. mars ut et forslag til endring i kringkastingsloven på høring. Formålet er å stanse pengespillreklame fra utlandet, for å unngå at personer med spilleproblemer blir eksponert for slik reklame. - Det er bra at regjeringen tar tak i dette, mener Frivillighet Norge.

  Publisert: 16.12.19

  Oppdatert:
 

Kontaktperson

Bilde av Marte Oraug Skogtrø
Marte Oraug Skogtrø
Politisk rådgiver
90 95 44 85
marte@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring