Søk

Samarbeid mellom næringsliv og frivillighet

Frivillighet og næringslivet kan skape et bedre samfunn sammen

Kort om samarbeid mellom næringsliv og frivillighet

Samfunnets mål er større enn våre enkelte mål, og sammen har vi muligheter til å skape resultater som er større enn summen av de vi skaper hver for oss. Gode og inkluderende partnerskap bygges på felles visjoner og mål, prinsipper og verdier på globalt, regionalt, nasjonalt og lokalt nivå.

Frivilligheten har en egenverdi og frivillig aktivitet er i seg selv et gode. Samtidig fyller frivilligheten viktige funksjoner som gagner samfunnet.

Samarbeid mellom frivillighet og næringsliv må ikke utfordre de funksjonene frivilligheten spiller i samfunnet, men bidra til å bygge opp under og styrke dem til det beste for samfunnet som helhet.

10 bud for næringslivssamarbeid

Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner vedtatt følgende bud:

 1. De beste resultatene skaper vi sammen
 2. Næringslivets samfunnsrolle må ikke skade sivilsamfunnet
 3. Respekter hverandres ulike formål og finn fellesnevnere
 4. Skap forståelse og anerkjennelse for frivillighetens verdi
 5. Forstå og del hverandres kompetanse
 6. Avklar forventninger og forstå hverandres prioriteringer
 7. Utvikle ideer sammen
 8. Søk samarbeid som bidrar til faktisk kapasitetsheving i organisasjonene
 9. Vern om de gode lokale samarbeidene og det lokale eierskapet
 10. Lag avtaler som sikrer størst mulig grad av gjennomsiktighet, langsiktighet og forutsigbarhet.

Gi næringslivet skattemessig insentiv til å støtte frivilligheten

Regjeringens frivillighetsmelding slår fast at en framtidsrettet frivillighet bør se på flere finansieringsmuligheter og samarbeidspartnere for arbeidet sitt. Her må også det offentlige være aktivt med og legge godt til rette for samarbeid med næringslivet.

Slik regelverket er i dag, får bedrifter trekke fra sponsing av arrangement i regi av frivillige organisasjoner som markedsføringsutgifter på skatteseddelen, men sjelden sponsing av barnehjem, brønner, transport og lignende, fordi det regnes som gaver, ikke markedsføring. En rapport fra Deloitte viser at regelverket i dag gir lite rom for fradrag for såkalt sosiosponsing. Frivillighet Norge mener regelverket må endres slik at at næringslivet får de samme skattemessige insentivene til å inngå sponsoravtaler med alle typer frivillige organisasjoner.

Historikk i saken

 •  
  2019:

  Frivillighet Norges rapport om næringslivssamarbeid lanseres på Arendalsuka.

 •  
  2018:

  Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner vedtar 10 bud for næringslivssamarbeid på Frivillighet Norges årsmøte.

 •  
  2017:

  Frivillighet Norges styre setter ned en midlertidig arbeidsgruppe med medlemmer fra Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner, som får i mandat å “bidra til å styrke kunnskapen og bevisstheten om samarbeid mellom næringsliv og frivillighet gjennom å utvikle et dokument med prinsipper og anbefalinger for samarbeid mellom næringsliv og frivillig sektor” og “tydelig beskrive og analysere både de positive mulighetene og de dilemmaene og risikoområdene slikt samarbeid kan innebære”. Arbeidsgruppa legger fram rapport i 2018

 •  
  2017:

  På oppdrag fra Frivillighet Norge, gjennomfører Deloitte en utredning av regelverket for sosioponsing, som viser at det er behov for en ny lovbestemmelse for å sikre fradragsrett for sosiosponsing, enten i nytt ledd til skatteloven § 6-1 eller ny, egen bestemmelse i skatteloven kapittel 6.

 •  
  2017:

  Frivillighet Norge initierer et forskningsprosjekt på Norges Handelshøyskole (NHH) som ser på hvordan man kan bygge gode partnerskap mellom næringsliv og frivillighet.

 •  
   
  2016:

  Frivillighet Norges årsmøte vedtar i handlingsplanen at det skal utvikles ”et dokument med prinsipper og anbefalinger for samarbeid mellom næringsliv og frivillig sektor"

 •  
 

Relaterte nyheter

 • Rapport om samarbeid mellom næringsliv og frivillighet

  Frivillighet Norge lanserte torsdag 15. august 2019 en rapport om samarbeid mellom næringsliv og frivillighet. Her forslår Frivillighet Norge ti bud for et godt samarbeid mellom bedrifter og frivillige organisasjoner.

  Publisert: 16.12.19

 

Kontaktperson

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring