Hopp til hovedinnholdet

Ulike former for deltakelse i frivillige organisasjoner

Det er spesielt blant de som har deltatt på aktiviteter i frivillige organisasjoner vi ser en økning fra 2021.

0
Vært frivillig. Det er ingen endring fra 2021.
0
Har vært medlem. Dette er en nedgang på 1 prosent fra 2021.
0
Har deltatt på aktiviteter i frivillige organisasjoner. Det er en oppgang på 4 prosent fra 2021.
0
Har gitt penger. Det er en oppgang på 2 prosent fra 2021.

Generelt investerer folk mer tid enn penger i frivillige organisasjoner. Det er høy deltakelse av alle former i idrettsorganisasjoner, lokalmiljø- og og bostedsorganisasjoner og kulturorganisasjoner.

Tabell som viser ulike former for deltakelse i ulike typer organisasjoner
Hvilke typer frivillige organisasjoner har du deltatt som frivillig i, er du medlem i, har du deltatt på aktiviteter hos eller gitt penger til?