Hopp til hovedinnholdet

Undersøkelsesdesign

Målgruppe: Befolkningsrepresentativt utvalg blant alle over 15 år

Intervjumetode: Webintervju gjennom GallupPanelet, eid av Norsk Gallup

Antall intervju: 2032

Median intervjutid: 11,5 minutter

Datainnsamlingsperiode: Juni 2022

Vekting: Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi

Ansvarlig for undersøkelsen hos Frivillighet Norge: Janne Nyhus

Ansvarlig for undersøkelsen i Kantar: Eivind Sandvold Olsen