Hopp til hovedinnholdet

Undersøkelsesdesign

Målgruppe: Befolkningsrepresentativt utvalg blant alle over 15 år

Intervjumetode: Webintervju gjennom GallupPanelet, eid av Norsk Gallup

Antall intervju: 2420

Median intervjutid: 13 minutter

Datainnsamlingsperiode: April 2023

Ansvarlig for undersøkelsen hos Frivillighet Norge: Seniorrådgiver i Frivillighet Norge, Hanne Lin Rossow Prestegård

Ansvarlig for undersøkelsen i Kantar: Seniorkonsulent i TNS Gallup, Eivind Sandvold Olsen