Hopp til hovedinnholdet

Framtidas frivillighet

Ungdom jobber med ved
Foto: CF Salicath

2021 ble nok et pandemiår. En nyvalgt regjering tok over styringen av et land som fortsatt var i krise og som nok vil være det i lengre tid. I Frivillighet Norge har vi bistått organisasjonene i håndteringen av pandemien gjennom vekt på økonomiske rammebetingelser så vel som gjennom nettverk for erfarings- deling og synliggjøring av organisa- sjonenes avgjørende rolle i krisetider. Samtidig har vi løftet blikket og sett forbi pandemien i scenarioprosessen for frivillighet i 2030.

I 2021 fikk Frivillighet Norge et av sine største gjennomslag i historien da den nye regjeringsplattformen slo fast at frivilligheten skal ha full og rettighetsfestet momskompensasjon. Vi vil jobbe for at det faktisk skjer. Og fram mot 2030 er det flere kamper å vinne.