Hopp til hovedinnholdet

Koronakrisepakker

I 2021 skulle en tilskuddsordning stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner. Den har dessuten gitt støtte ved avlyste eller nedskalerte arrangement. Etter forslag fra Frivillighet Norge, ble det også utbetalt 255 millioner kroner til 20 633 lag og foreninger på begynnelsen av året. Disse pengene ble fordelt på organisasjonene som fikk momskompensasjon i 2020.

Stimuleringsordningen ble lansert på slutten av 2020, og det tok lang tid før ordningen kom på plass og det ble mulig for organisasjonene å søke. Da ordningen ble lansert ved årsskiftet 2020/2021, lå det an til at pandemien skulle kreve færre tiltak enn det som viste seg å være nødvendig i 2021. Derfor traff ikke ordningen helt. Blant annet var ikke kompensasjon for tapte inntekter ved avlyste arrangement med. Etter reaksjoner fra frivilligheten, justerte regjeringen ordningen. Frivillighet Norge ba også om at ordningen skulle gjelde over lengre tid, blant annet for å sikre forutsigbarhet for sommeraktivitetene. I stedet valgte regjeringen å utvide ordningen i flere omganger for kortere tidsintervaller.

Det var også en ordning med tilskudd til publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren i 2021.