Hopp til hovedinnholdet

Eksempel på agenda til årsmøte

Saksnr Sak Tidsbruk
1 Opprop 5 min
2 Valg av dirigent/ordstyrer, referent og representanter til å signere protokollen (referatet) 5 min
3 Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet 5 min
4 Styreleders tale til årsmøtet 10 min
5 Årsmelding 15 min
6 Regnskap 15 min
7 Vedtektsendringer 20 min
8 Budsjett 20 min
9 Valg av styremedlemmer og valgkomite 30 min