Hopp til hovedinnholdet

Hva er et årsmøte?

Årsmøtet er mektig:

Årsmøtet er det høyeste organet i en organisasjon. Det betyr at det er her medlemmene i organisasjonen kan være med og bestemme hvordan organisasjonen bør jobbe, og med hva.

  • Det årsmøtet har bestemt kan ikke endres uten et nytt vedtak i et årsmøte.
  • Styret må følge opp det årsmøtet har bestemt.

Ulike navn

Forskjellige organisasjoner har ulikt navn på det vi her kaller årsmøtet: Landsmøte, representantskapsmøte, generalforsamling og general assembly er eksempler.

Ikke alltid hvert år

Ikke alle holder årsmøte hvert år: I noen store organisasjoner bestemmer vedektene at det skal holdes hvert annet, tredje eller fjerde år. Fordi denne veilederen er for små organisasjoner bruker vi begrepet årsmøte, og vi legger til grunn at det skal holdes hvert kalenderår.