Hopp til hovedinnholdet

Bestill kurs eller foredrag

Frivillighet Norge er Norges viktigste kompetansebank for frivillig sektor.

Vi tilbyr kurs i:

 • Organisasjonsutvikling
 • Synliggjøring av verdien din organisasjon har for samfunnet
 • Politisk påvirkning
 • Økonomistyring
 • Styrearbeid og anbefalingene for godt styresett i frivilligheten
 • Søknadsskriving
 • Rekruttering av frivillige og Frivillig.no
 • Å koordinere og motivere frivillige
 • Inkluderingsarbeid
 • Samarbeid mellom kommuner og frivilligheten
 • Samfunnsansvar og samarbeid med næringslivet
 • Sosiale medier og kommunikasjonskampanjer
 • Fakta om frivilligheten i Norge og internasjonalt (Frivillighetsbarometeret)
 • Personvern (GDPR)
 • Frivillighetens år 2022/VÅR DAG

For mer detaljerte beskrivelser av noen av kursene se lenger ned.

Kursbestilling:

Kursene koster 4000 kr per time for ikke-medlemmer og 2000 kr per time for medlemmer. I tillegg kommer reiseutgifter og 500 kr per reisetime. Under korona tilbyr vi fortrinnsvis digitale kurs over Microsoft Teams eller Zoom.

For kursbestilling kontakt Habiba Stray per [email protected]hetnorge.no

Frivillighetsbarometeret

Hvert år gjennomfører Frivillighet Norge en befolkningsundersøkelse for å kartlegge adferd, holdninger og interesser til frivillighet i Norge. Denne gjennomføres av og i samarbeid med Kantar. Her spør vi blant annet om rekruttering, pengebruk, omfang frivillig arbeid og andre aktuelle tema. Kurset vil gi innsikt i folks holdninger til frivillighet som gir et godt grunnlag for videre organisering og arbeid. Varighet: 1 time

Bestill kurset gjennom Habiba Stray på [email protected]

Styrearbeid og anbefalingene for godt styresett i frivilligheten

Et godt og velfungerende styre er en nøkkel til suksess i frivillige organisasjoner. Styrearbeid i frivilligheten innebærer stort ansvar og kan være arbeidskrevende, men er også er svært givende og lærerikt. Frivillighet Norge tilbyr kurs for styrer basert på våre anbefalinger for godt styresett i frivillige organisasjoner. Kurset inneholder både faglig presentasjon, diskusjon og refleksjon rundt hva som er godt styrearbeid, og anbefales gjennomført som del av et styremøte eller styreseminar. Innholdet kan tilpasses det enkelte styres behov. Varighet 1-3 timer.

Bestill kurset gjennom Habiba Stray på [email protected]

Politisk påvirkning

Hvordan kan din organisasjon få gjennomslag for deres politiske saker og prioriteringer? For å påvirke de som beslutter må du vite hvordan de jobber. Gjennom kurs i politisk påvirkning får du innsikt i de politiske prosessene som er viktige for din organisasjon enten det er på Stortinget, i regjeringen, i kommune/fylke eller annet. Kurset kan tilpasses i lengde, fra 1-4 timer.

Bestill kurset gjennom Habiba Stray på [email protected]

Organisasjonsutvikling

I dette kurset tar vi utgangspunkt i organisasjonens nåsituasjon og ønsket fremtid. Det kan være oppstart av organisasjonen, overgang fra en nylig startet organisasjon til stabil drift, overgang til å ha ansatte, ønske om å vokse, ønske om å etablere seg på flere steder i landet. Sammen med den som bestiller kurset lager vi et relevant opplegg for deltakerne.

Bestill kurset gjennom Habiba Stray på [email protected]

Økonomistyring

Å sikre forsvarlig økonomisk drift av organisasjonen er en av styrets viktigste oppgaver. I dette kurset er fokuset på styrets ansvar. Stikkord er kontroll, styringsverktøy og strategi. Vi kan også gå mer inn i detaljer rundt oppsett av budsjett og regnskap.

Bestill kurset gjennom Habiba Stray på [email protected]

Personvern (GDPR)

I juli 2018 trådte den nye personvernloven i kraft, selv om de reelle endringene ikke er veldig store er oppmerksomheten rundt personvern økt betraktelig den siste tiden. I dette kurset går vi gjennom formålet med loven, forskjellige begreper som blir brukt og hva som må gjøres for å drive organisasjonen i tråd med loven. Kurset kan også utvides med en workshop.

Bestill kurset gjennom Habiba Stray på [email protected]

Søknadsskriving

Ønsker organisasjonen din å lære hvordan dere kan skrive søknader utløser penger? I dette kurset gjennomgår vi ulike typer ordninger (prosjekt vs. driftsstøtte) man kan søke på, og hva forskjellen på disse er. Dere vil få innsikt i hva som er viktig når man skriver søknader, og hvilke fallgruver man skal unngå. I kurs i søknadsskriving gjennomgår vi også eksempler på søknader som kan gi veiledning i prosessen med å skrive søknader for deres organisasjon. Kurset kan tilpasses i lengde, fra 1- 4 timer.

Bestill kurset gjennom Habiba Stray på [email protected]

Samarbeid mellom kommuner og frivilligheten

Hvordan kan godt arbeid opp mot kommunen legge til rette for at det blir frivillig aktivitet? Hvilke grunnstrukturer trengs for å lykkes i samarbeidet mellom kommunal og frivillig sektor? Vi tilbyr kurs som tar for seg våre anbefalinger og erfaringer når det kommer til samarbeid med og arbeid inn mot kommunene. Kurset kan ta for seg både lokalt og nasjonalt arbeid inn mot kommunesektoren, og er egnet både for organisasjoner, lokal/regionale sammenslutninger og det offentlige. Kurset kan tilpasses fra en til fire timer.

Bestill kurset gjennom Habiba Stray på [email protected]

Workshops i inkludering i frivillige organisasjoner

Frivillighet Norges inkluderingsworkshops er et praktisk kurs for å hjelpe organisasjonene i gang, eller til å komme videre med inkludering av personer med etnisk minoritetsbakgrunn. Vi identifiserer hindringer og problemstillinger knyttet til inkludering i organisasjonen og jobber med løsninger. Opplegget tilpasses den enkelte organisasjon og består av presentasjon, diskusjoner og gruppearbeid.

Bestill kurset gjennom Habiba Stray på [email protected]

Informasjonsmøter om frivillighet. Målgruppe: introduksjonsprogrammet eller minoritetsorganisasjoner.

Det kan ta tid å finne fram i den norske frivilligheten for den som er ny i landet eller har lite erfaring fra deltakelse i frivillige organisasjoner. Målet med informasjonsmøtene er å informere om den viktige rollen frivillige organisasjoner spiller i samfunnet og invitere til deltakelse i frivilligheten. Opplegget består av presentasjoner, lynkurs i frivillighet og dialog.

Bestill kurset gjennom Habiba Stray på [email protected]

Betalt annonsering på Facebook og Instagram

Ønsker dere å få full kontroll over hvordan dere bruker midler på å fremme innhold? Vil dere treffe bedre på målgrupper og bruke penger mer effektivt? Vil dere styre annonser og fremme innlegg selv og ikke bruke fordyrende mellomledd? Vil dere ha kontroll på rapportering av pengebruken, resultater og måloppnåelse? Hvis dere skal legge organisasjonens dyrebare penger igjen på annonsering på sosiale medier, så vil vi gjerne hjelpe dere til å gjøre det skikkelig. Dette kurset er i utgangspunktet for de som har brukt penger på Facebook og Instagram før, eller har plan om å begynne med det. Alle deltagere bør ha etablert sin Facebookside med en annonsekonto på Facebook Business Manager før kurset. Kurset kan tilpasses i lengde, fra 2-4 timer.

Bestill kurset gjennom Habiba Stray på [email protected]

Kurs om å rekruttere nye frivillige og ledelse av frivillige

Hvordan få med flere og ta vare på de som allerede er med? Frivillig.no tilbyr kurs, samlinger og foredrag om rekruttering, koordinering og motivering av frivillige til en organisasjon. Vi holder også kurs om hvordan man kan bruke synlighet og kommunikasjon til å bli flere. Kursets varighet er fra 1 til 3 timer.

Bestill kurset gjennom Habiba Stray på [email protected]

Kontaktperson

Bilde av Habiba Stray
Habiba Stray
Administrasjonsmedarbeider
97497282
[email protected]

Kurs og praktisk hjelp

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring