Hopp til hovedinnholdet

Slik har rådene endret seg

Vi følger med på nasjonale regler, og oppdaterer veilederen fortløpende. Endringer loggføres her.

Vil du holde deg oppdatert på nye råd?

Få e-poster når rådene endrer seg.

Tidligere oppdateringer:

12. februar 2022: Tilbake til normal drift

Regjeringen har i dag fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Denne veilederen gir nå bare noen generelle anbefalinger om godt smittevern i organisasjoner. Vi gratulerer med godt gjennomført smittevern og oppfordrer til å komme i gang med normal aktivitet.

1. februar 2022: Store lettelser

Regjeringen har i dag innført store lettelser i smitteverntiltakene. Blant annet blir det mulig å gjennomføre aktivitet innendørs for voksne med større grupper og uten avstand der det er nødvendig. Veilederen er oppdatert med alle endringer.

20. januar 2022

På offentlige arrangement er det nå lov med 1500 personer innendørs og 3000 personer utendørs. Disse skal fordeles i kohorter på inntil 200/500 personer.

13. januar 2022: Flere kan delta på arrangement, lettelser i aktiviteter

Endringer i antallbegrensninger for arrangement: For offentlige arrangement innendørs er det nå mulig med 30 personer uten fast tilviste plasser og 200 personer med fast tilviste plasser.

Publikum på arrangement skal bruke munnbind.

Endringer i aktiviteter for voksne: Maks 20 personer med 1 meters avstand, utendørs som normalt

Endringer i aktiviteter for barn og unge: Anbefalt gruppestørrelse innendørs på 20 personer eller per klasse/kohort, men ikke avstandsbegrensning. Utendørs som normalt.

13. desember 2021

Kraftig innstramming i nasjonale regler og anbefalinger for gjennomføring av arrangement og idretts- og fritidsaktiviteter.

7. desember 2021: Flere nasjonale tiltak

Det er innført en rekke nasjonale tiltak fra natt til 8. desember: Antallsbegrensninger for nasjonale arrangement, anbefalinger for idretts- og fritidsaktiviteter og ulike anbefalinger om munnbind og avstand.

2. desember 2021: Nasjonale anbefalinger og regionale påbud om avstand og munnbind

Nasjonale anbefalinger om munnbind og avstand. Flere regionale påbud om avstand og antallsbegrensning.

30. november 2021: Nye karanteneregler

Veilederen er oppdatert med nye karanteneregler og nasjonal anbefaling om munnbind i butikker og på kollektivtransport.

25. september 2021: Normal hverdag med økt beredskap

Norge er nå inne i en normal hverdag med økt beredskap. Det er derfor ingen spesifikke krav til organisasjonene ut over at personer som er smittet med korona, skal holde seg i isolasjon. Det er likevel lurt å tenke på at deltakere på arrangement og aktiviteter, bør føle seg trygge. Veilederen er oppdatert med råd og anbefalinger for dette.

2. september 2021: Flere deltakere med koronasertifikat

Antall personer som kan delta på arrangement med faste, tilviste plasser ved bruk av koronasertifikat og testing, oppjusteres til 5000 personer innendørs og 10 000 personer utendørs.

5. august 2021

Veilederen er oppdatert med antallsbegrensninger etter sommeren. Det er nå også mulig for voksne å delta i idrettsarrangement og -konkurranser på tvers av regioner.

18. juni 2021

Antallsbegrensninger for arrangement og aktiviteter er nå oppjustert. I tillegg er det kommet egne anbefalinger for sommerleirer, og informasjon om koronasertifikat. Se disse punktene.

27. mai 2021

- Innendørs arrangement kan ha 50 personer uten faste, tilviste plasser og 200 personer på faste, tilviste plasser.

- Innendørs arrangementer som samler deltakere under 20 år som er fra samme kommune, kan ha inntil 100 personer.

- Private hjem kan ha 20 gjester innendørs og 30 gjester utendørs. Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen.

- Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

- Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.

- Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå.

27. april 2021: Noe gjenåpning for Oslo

Oslo har nå åpnet for følgende:

 • Forbudet mot å ha mer enn to besøkende i private hjem er endret, slik at det nå kan være inntil ti personer tilstede.
 • Utendørs arrangementer kan bestå av inntil 10 personer.
 • Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge under 20 år, kan nå bestå av inntil 20 deltakere, opp fra grensen på 10 deltakere.
22. april 2021: Ingen lettelser på 17. mai

Det er ingen særlige nasjonale lettelser for 17. mai 2021, og 17. mai-tog omfattes av de generelle reglene og anbefalingene for arrangement. Der det ikke er lov å holde arrangementer vil korps likevel kunne spille for innbyggerne på uannonserte opptredener, såkalte pop-ups. Korpsøvelser i forkant av 17. mai må følge gjeldende nasjonale og lokale råd og regler.

13. april 2021

Regjeringen har startet gjenåpningen av Norge, trinn 1, og følgende er tillatt fra fredag 16. april:

 • Avstandskrav endres tilbake fra to meter til én meter.
 • Arrangement som samler mennesker fra samme kommune: 100 personer innendørs med faste, tilviste plasser og 200 personer utendørs på faste, tilviste plasser. De kan også ha inntil 3 kohorter på inntil 200 personer med 2 meters avstand utendørs.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idretts- og kulturarrangement med inntil 50 personer innendørs uten faste, tilviste plasser.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, forening eller lignende i en annen kommune, kan de konkurrere med disse så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Det åpnes for treningskamper utendørs i de to øverste divisjonene i fotball for kvinner og menn.
 • Private hjem kan ha 5 personer på besøk, og private arrangement kan samle inntil 10 personer innendørs og 20 personer utendørs.
23. mars 2021

Regjeringen innfører strenge nasjonale tiltak fra torsdag 25. mars. Det anbefales å begrense all sosial kontakt og avlyse alle planlagte arrangement. Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere. Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De kan også delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune, med opptil 50 deltakere. Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region.

16. mars 2021

Innstramminger i kommunene Bodø, Bokn, Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord.

Se oppdatering av kommunale regler her.

15. mars 2021

Innstramminger i Oslo kommune: Skoler stenges og private hjem kan bare ha 2 besøkende.

Innstramminger for kommunene i Viken fylke og Gran kommune: Arrangement er ikke tillatt. Idretts- og fritidsaktivitet er ikke tillatt for voksne, og kun tillatt utendørs i grupper på maks 10 personer for barn under 20 år.

Se oppdatering av kommunale regler her.

9. mars 2021: Endringer for Oslo

Innnstramming i tiltakene for Oslo: Det er ikke tillatt med innendørs aktiviteter for barn og unge.

3. mars 2021: Endringer i lokale regler

Lokale regler for Oslo utvidet til å gjelde Lillestrøm og Lørenskog.

1. mars 2021: Endringer i lokale regler

Lokale regler er endret for Oslo, hvor det nå ikke er anbefalt å gjennomføre utendørs aktiviteter for voksne. Regler for Kristiansand er også lagt inn, siden disse er strengere enn nasjonalt.

19. februar 2021: Endrede antallsbegrensninger

Fra 23. februar blir det mulig å ha 100 personer i lokaler uten fastmonterte seter, forutsatt at det er faste tilviste plasser. Se endringene her.

17. februar 2021: Endringer i lokale regler

Regjeringen går bort fra regionale regler. Oslo gjenåpner aktiviteter for barn og unge under 20 år og utendørs aktiviteter for inntil 10 voksne. Veilederen er oppdatert med regler for Oslo og Bergen.

1. februar 2021: Endringer i lokale regler

Endringer i lokale regler: Kommuner med smitteutbrudd er delt opp i fire ulike tiltaksnivåer, som har ulike pålegg fra regjeringen. Se disse tiltaksnivåene her. Merk at det også er lokale regler i disse og andre kommuner.

1. februar 2021: Endringer i lokale regler

Endringer i kommunale råd for sentrale østlandskommuner. Se disse her

24. januar 2021: Ekstraordinære tiltak i 15 randsonekommuner

Regjeringen har innført ekstraordinære tiltak i 15 ytterligere kommuner på Østlandet fram til 31.01.21. Se tiltakene her.

23. januar 2021: Ekstraordinære tiltak i 10 Østlandskommuner

Regjeringen har innført ekstraordinære tiltak i 10 Østlandskommuner fram til 31.01.21. Se tiltakene her.

18. januar 2021: Regjeringen åpner opp for barn og unge

Regjeringen viderefører anbefalingene for voksne om å utsette alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs. Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. Se regel 3.

4. januar 2021: Nasjonal innstramming frem til 18. januar

I perioden 4. januar til 18. januar gjelder ekstraordinære tiltak. Regjeringen anbefaler at alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs utsettes.

Vi har kontaktet myndighetene, fått klarert usikkerhetsmomenter, og oppdatert veilederen slik at den gjenspeiler dette.fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom

Endringer før 4. januar 2021

Endringer før 4. januar 2021 har vi dessverre ikke loggført her.