Hopp til hovedinnholdet

Karantenetid i forbindelse med TV-aksjonen

På årsmøtet i Frivillighet Norge i 2008 ble det fattet vedtak om anbefalt karantenetid i forbindelse med den årlige TV-aksjonen på NRK.

Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner mener at TV-aksjonen er en nasjonal institusjon som står i en særstilling, som frivilligheten må ta et ansvar for å hegne om og utvikle videre. Det mest spesielle med TV- aksjonen er at et helt folk mobiliseres. Dette skjer i stor grad fordi man lykkes år etter år med å bygge opp en landsomfattende, desentralisert struktur som makter å rekruttere rundt 100 000 bøssebærere som tar direkte kontakt med befolkningen på en og samme aksjonsdag. Frivilligheten i Norge vil bidra til slike nasjonale dugnader kan lykkes også i fremtiden – selv om vi befinner oss i en ny medietid som er dramatisk endret i forhold til situasjonen for få år siden.

Det understrekes at karantenetidsreglene kun gjelder som en anbefaling fra Frivillighet Norges side. Frivilighet Norge har ikke noen kontrollfunksjon og er ikke klageorgan i forhold til karantenetidsreglene.

Karantenetidsregler:

I TV-aksjonshelgen, to uker i forkant av denne samt en uker i etterkant skal organisasjonene avstå fra:

  1. å sende TV-reklame
  2. å avvikle bøssebæreraksjoner eller andre store innsamlingsevents, nasjonale, regionale eller lokale
  3. å avvikle innsamlingskampanjer via web eller trykte annonser
  4. å ha dominansannonser på nettet
  5. å sende DM til kalde/nye adresser

Etikk i frivillige organisasjoner

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring