Om frivillig sektor i Norge

Hva er frivillighet?

En frivillig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. Frivillig virke har et ikke-kommersielt formål og baserer en vesentlig del av sin virksomhet på gaver, kontingenter, innsamlede midler, eller frivillig innsats og tidsbruk. Sammenslutninger av personer eller virksomheter kan være frivillige lag, foreninger, stiftelser, nettverk eller paraplyorganisasjoner.

Hvor mange deltar i frivillig arbeid i Norge?

 • 67 prosent av befolkningen over 18 år bidro med frivillig arbeid i 2017 ifølge Frivillighetsbarometeret. 61 prosent over 16 år har gjort frivillig arbeid i en frivillig organisasjon.
 • Hver nordmann er i gjennomsnitt medlem av 2,1 organisasjoner.
 • Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 142.500 årsverk. 

 

Hvor mange lag og foreninger finnes i Norge?

Det finnes over 100 000 frivillige organisasjoner på tvers av det lokale, regionale og nasjonale organisasjonsnivået.

Fakta og trender

Fakta om frivillig sektor i Norge

 • Over 100.000 lag og foreninger
 • Det er 10 millioner medlemskap. Nordmenn er i gjennomsnitt medlem av mer enn to lag og foreninger
 • Over halvparten av alle voksne gjør frivillig innsats
 • Ifølge SSB er verdiskapingen i frivillig sektor på 130 milliarder kroner i året (fra Satellittregnskapet for 2015)

Trender i frivilligheten

 • De store ideologiske folkebevegelsene stagnerer og går tilbake
 • Stadig færre lag er tilsluttet en organisasjon på regionalt og lokalt nivå
 • Det er en svakere sammenheng mellom medlemskap og frivillig innsats enn tidligere
 • Frivilligheten blir yngre, mens "den harde kjerne" aldrer
 • Minoritetsbefolkningen deltar sjelden i de tradisjonelle norske organisasjonene
 • Det er omtrent 1.000 organisasjoner for minoritetsbefolkningen i Norge, men de har lite kontakt med andre organisasjoner
 • Det er økt fokus på frivilligheten, både fra næringsliv, politikere og generelt i befolkningen