Hopp til hovedinnholdet

Bergen kommune er Årets frivillighetskommune 2023

Publisert:
Oppdatert:
Vinnere på en scene
Vinner av årets Frivillighetskommune er Bergen kommune. Prisen ble delt ut av Kommunal- og distriktsminister Erling Sande, fungerende administrerende direktør i KS, Helge Eide og styreleder i Frivillighet Norge Kjell Erik Ullman Øie. Foto: Carl-Fredrik Salicath

Vinner av Årets frivillighetskommune er Bergen kommune. Utdelingen fant sted på Frivillighetens dag 5. desember. Prisen ble delt ut av kommunal- og distriktsminister Erling Sande, og er opprettet av Frivillighet Norge og KS.

– Det er en ære å bli utpekt som årets frivillighetskommune 2023. Dette er ikke bare en anerkjennelse av vårt arbeid, men viktigst av alt, en hyllest til den utrolige frivilligheten og dugnadsånden som preger vår vakre by, sier byråd for næring, kultur og idrett, Reidar Digranes, som tok imot prisen på vegne av Bergen kommune.

Utdelingen fant sted på Frivillighetens dag 5. desember 2023, på Sentralen i Oslo. Prisen ble delt ut av Kommunal- og distriktsminister Erling Sande, fungerende administrerende direktør i kommunesektorens organisasjon, KS, Helge Eide og styreleder i Frivillighet Norge Kjell Erik Ullman Øie.

Årets tre finalister var Trondheim, Bergen og Haugesund:

– Alle de tre nominerte kandidatene er gode forbilder og de fortjener alle heder for godt arbeid, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Juryen trakk frem at Bergen kommune ser på frivilligheten som en sentral støttespiller og flere av kommunens planer understreker betydningen av dialog og samhandling med frivillig sektor.

Bergen kommune

Frivillighetspolitikken i Bergen er utviklet i tett samarbeid med lokale frivillige gjennom omfattende medvirkningsprosesser. Politikken er politisk forankret gjennom vedtak i Bergen Bystyre, og den tverrsektorielle planen for 2022-2025 har som mål å styrke den frivillige sektoren. Bergen legger til rette for dialog og samarbeid gjennom åpne møteplasser, årlige kultursamlinger, og frivillighetspriser. De har et velfungerende møtesystem med frivillighetsutvalg, amatørkulturråd, og idrettsråd.

Bergen kommune viser engasjement gjennom frivillighetsstrategi, frivillighetskoordinator, enklere tilskuddsordninger, og fokus på tilpassede lokaler. Alt i alt representerer Bergen kommune en modell for frivillighetspolitikk med omfattende praksis og strategiske partnerskap.

Juryen

Prisen Årets frivillighetskommune ble opprettet av KS og Frivillighet Norge i 2016. Kriteriene for å vinne prisen bygger på samarbeidsplattformen mellom KS og Frivillighet Norge:

– Formålet med prisen er å løfte frem kommuner og fylkeskommuner som arbeidet godt med frivillighetspolitikk, sier styreleder i KS og juryleder, Gunn Marit Helgesen.

Årets jury har bestått av leder og nestleder i KS og generalsekretær og assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge. Juryens leder er Gunn Marit Helgesen.

Juryens begrunnelse

Frivillighetspolitikken i kommunen er sektorovergripende, og det er ansatt en frivillighetskoordinator til å følge opp det konkrete innholdet i en frivillighetsplan. Kommunen ser på frivilligheten som en sentral støttespiller og flere av kommunens planer understreker betydningen av dialog og samhandling med frivillig sektor.

Kommunen er tydelig på at den ønsker å være en forutsigbar partner og frivillighetsplanen inneholder flere konkrete virkemidler for dette. Kommunen har blant annet gjort sine tilskuddsordninger mer enkle og ubyråkratiske, og låner lokaler ut til frivillige lag og organisasjoner gratis. I tillegg har kommunen faste møter med ulike råd og utvalg som til sammen favner en stor bredde av frivillige organisasjoner.

Juryen ønsker å løfte frem at vinneren har som hovedformål å styrke og stimulere frivillig sektor gjennom en helhetlig frivillighetspolitikk. Frivillighetsplanen beskriver hvordan kommunen skal nå målsettingene om bred deltakelse, og en sterk og uavhengig frivillig sektor, ved at kommunens ulike virksomhetsområder har et tydelig eierskap i frivillighetspolitikken.

Juryens vurdering er at vinneren har utviklet en frivillighetspolitikk som andre kommuner kan la seg inspirere av.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring