Hopp til hovedinnholdet

Pengespillreklame: En seier for prinsippene om ansvarlighet og lovlighet

Publisert:
Oppdatert:
Forsiden på proposisjonsdokumentet

Fredag forrige uke la regjeringen frem forslaget om en endring i kringkastingsloven, med mål om å stanse pengespillreklame fra utlandet. Formålet er å unngå at personer med spilleproblemer blir eksponert for slik reklame.

Loven var på høring i fjor, og i høringssvar la Frivillighet Norge vekt på at prinsippene om ansvarlighet og lovlighet må være førende for all spillpolitikk, uansett hva slags modell vi har for pengespill i Norge.

- Vi er derfor svært glade for at regjeringen, med kulturminister Abid Raja i spissen, har lyttet og nå tar et tydelig verdivalg i denne saken, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Loven vil gjøre det lettere å handheve et allerede eksisterende forbud

Det er allerede forbudt etter pengespilloven å markedsføre pengespill som ikke har norsk tillatelse. Det har imidlertid vært vanskelig å håndheve det norske forbudet overfor aktører som holder til i utlandet. Det er dette regjeringen ønsker å endre i den nye loven.

- Reklame for pengespill fra aktører som ikke har lov til å drive pengespill i Norge undergraver både lovligheten og ansvarligheten i spillpolitikken. Hvis man ikke har kontroll på reklamen, svekkes hele reguleringen av pengespill. Det er derfor bra at regjeringen gjør noe med lovverket, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

«Reklame for pengespill fra aktører som ikke har lov til å drive pengespill i Norge undergraver både lovligheten og ansvarligheten i spillpolitikken. Hvis man ikke har kontroll på reklamen, svekkes hele reguleringen av pengespill. Det er derfor bra at regjeringen gjør noe med lovverket.»

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær, Frivillighet Norge

Den nye loven vil gi Medietilsynet hjemmel til å kunne pålegge norske TV-distributører og internettleverandører å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til spillreklame som formidles i fjernsyn eller via nett. En endring i loven, slik det her foreslås, styrker mulighetene for håndheving av markedsføringsforbudet sammenliknet med dagens lovverk og vil i større grad sikre prinsippet om lovlighet.

Ansvarlighet som grunnleggende verdi

I tillegg til at den nye lovendringen godt ivaretar prinsippet om lovlighet, mener Frivillighet Norge at det også er en viktig seier for prinsippet om ansvarlighet.

I Frivillighet Norges prinsipper for spillpolitikk slås det fast at spillpolitikken, uansett modell, ikke må medføre en økt risiko for spillavhengighet og andre negative sosiale konsekvenser.

- Den nye loven viser at prinsippet om ansvarlighet veier tungt, og vi er svært positive til at regjeringen tar et tydelig verdivalg, sier Slotterøy Johnsen.

«Den nye loven viser at prinsippet om ansvarlighet veier tungt, og vi er svært positive til at regjeringen tar et tydelig verdivalg.»

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær, Frivillighet Norge

Frivillighet Norge har flere medlemsorganisasjoner som jobber med spillavhengighet og, og det er viktig for oss at gruppene dette går hardest ut over blir lyttet til og hørt.

- Det mener vi regjeringen har gjort i behandlingen av den nye loven, avslutter Johnsen.

Les mer om Frivillighet Norges synspunkter angående lotteri og pengespill her.

Les hele proposisjonen, samt følg med på saksgangen her.

Les hele Frivillighet Norges høringssvar her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring