Hopp til hovedinnholdet

Flere frivillige i BUA gir økt deltakelse for barn og unge

Publisert:
Oppdatert:
Tre mennesker som står ved siden av hverandre og smiler
Fra venstre: Heritier Mufano fra BUA Bærum, Ole Alexander Jensen fra BUA Mandal og Vibeke Saarem fra BUA, under samlingen i Oslo 13 september 2023. Foto: Frivillighet Norge.

Frivillighet Norge og BUA bidrar til at flere barn og unge kan komme seg i aktivitet. Nå pågår det flere nasjonale tiltak for å bidra til økt deltakelse. Disse ble presentert på BUA sin samling i september.

Nylig lanserte Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor en rapport om BUA. Her pekes det på at ordningen er mer enn et inkluderingstiltak. Blant annet har BUA en stor verdi for lokalsamfunnet og bidrar til at flere kan være fysisk aktive gjennom å låne ut utstyr.

Ole Alexander Jensen i BUA Mandal har mange gode tanker om hva flere frivillige i BUA leder til. Dette er også et sosialt tiltak for de frivillige. De møtes regelmessig, planlegger eget arbeid og samarbeider med andre i nærmiljøet på en ny måte:

– Uten de frivillige hadde vi ikke hatt en BUA ordning i Mandal. Langt mindre to stykker som går så godt som de gjør. De betyr alt for oss og skaper en god stemning i lokalene, sier Jensen.

Flere eldre frivillige

I oktober har Frivillighet Norge og Frivillig.no kampanjer rettet mot den eldre delen av befolkningen. Frivillighet Norge har et partnerskap med Senteret for et aldersvennlig Norge. Her er det et uttalt mål at flere over 60 år skal få mulighet til å bli med og bidra som frivillig der de bor.

– Det å være frivillig i BUA og møte barn og unge i nærmiljøet, er en veldig hyggelig og meningsfull oppgave som jeg tror mange ville trives med, sier prosjektleder for økt deltakelse i Frivillighet Norge, Vanja Konradsen.

På Frivillig.no kan nye frivillige finne en oversikt over hvilke BUA som trenger frivillige i tiden fremover.

Skjermbilde av en facebookannonse med tekst og bilde av flere barn som låner utstyr fra BUA
De neste ukene har Frivillig.no og BUA et samarbeid, der frivillig oppdrag tilknyttet BUA promoteres. Foto: Skjermdump av annonse i sosiale medier.

Barn og unges deltakelse

Folkehelsemeldingen sier at  alle som ønsker det skal få mulighet til å delta i frivillige organisasjoner. Dette er også utgangspunktet for Fritidserklæringen. Denne sier at  alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn og unge.

Fersk fakta fra Frivillighetsbarometeret 2023, viser at 19 % av familier med barn synes at det er svært vanskelig eller vanskelig å få oversikt over fritidstilbud der de bor. Mange av disse besøker kanskje BUA for å låne utstyr i løpet av året.

For å spre informasjon om fritidsaktiviteter til barn og unge om ikke deltar fra før, anbefaler Frivillighet Norge å bruke Ungfritid.no. På denne måten kan barn, unge og familier få en oversikt over fritidsaktiviteter i sitt nærområde.

Ungfritid.no er støttet med midler fra Bufdir. I tillegg til å vise en oversikt over fritidsaktiviteter, har siden en viktig oversikt over støtteordninger som barnefamilier og lokallag kan benyttes seg av. På den måten kan barn og unge bli med i varige aktiviteter. På støtte-siden er BUA lagt inn sammen med andre ordninger som bidrar med utstyr.

Samarbeid og synlighet for inkludering av barn og unge

Tidlig innsats gjennom å inkludere barn i fritidsaktiviteter kan være med på å forebygge senere utenforskap ved at barna erfarer sosialt fellesskap, tilhørighet og mestring. Målet må være at barn, unge og foreldre erfarer at det er lett å få oversikt over ulike fritidstilbud som finnes i sin kommune. Videre bør de som tilbyr aktiviteter, være kjent med mulige støtteordninger.

Frivillighet Norge har utviklet en digital veileder for økt deltakelse og samarbeid mellom sektorene. Denne fokuserer på barrierer for deltakelse i frivillige organisasjoner og samler verktøy og tips for å ta tak i disse og få med flere nye deltakere, frivillige, tillitsvalgte og medlemmer.

Les mer her: Veileder for økt deltakelse i frivilligheten

Nyttige lenker

Kontaktperson

Bilde av Vanja Konradsen
Vanja Konradsen
Prosjektleder, Økt deltakelse
Frivillig.no, Ungfritid.no
215 67 666 / 982 56 770
vanja@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring