Hopp til hovedinnholdet

Flere frivillige til fritidsaktiviteter 2023

Publisert:
Oppdatert:
Bildet viser deltakere samlet i grupper på møtet.

Sammen med Gjensidigestiftelsen inviterte Frivillighet Norge innvandrerorganisasjoner til et møte på Litteraturhuset, om støtteordningen «Aktiv fritid for alle».

Få med flere frivillige og barn og unge i organisasjonene

Å delta i fritidsaktiviteter og være sammen med andre er viktig for alle og en rettighet som barn og unge har i barnekonvensjonen §31.Frivillighet Norge har flere prosjekter, tiltak og verktøy for å rekruttere og inkludere flere i frivillige organisasjoner. Lag og foreninger som vil gjøre en innsats for å inkludere flere i organiserte fritidsaktiviteter der de bor, kan søke om støtte fra Gjensidigestiftelsen. Under møtet den 26. juni, fikk innvandrerorganisasjoner informasjon om denne støtteordningen.

Assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge Ida Marie Holmin fortalte at Frivillighet Norge jobber for å synliggjøre og øke mangfoldet i frivillig sektor. Innvandrerorganisasjoner er en viktig del av mangfoldet i frivillige sektor og en viktig arena for deltakelse.

Frivillighet Norge er opptatt av å bidra til at innvandrerorganisasjoner får god informasjon om å drive organisasjoner. Vi er derfor veldig glade for å kunne samarbeide med Gjensidigestiftelsen om å gi opplæring i hvordan innvandrerorganisajsoner kan skrive gode søknader.

24. august inviterer Frivillighet Norge derfor til en ny samling for organisasjonene, der man kan sitte sammen og jobbe med søknadene og videreutvikle samarbeid.

Rekruttere frivillige og skape inkluderende og varige fritidsaktiviteter

Prosjektleder i Frivillighet Norge, Vanja Konradsen, delte nyttig kunnskap om å rekruttere. Fra Frivillighetsbarometeret vet vi at kun 11 % av de som ikke var frivillige i 2022 ble forsøkt rekruttert til frivillig innsats. Samtidig vet vi også at av de som ikke gjør frivillig innsats fra før, så kunne 55 % tenke seg å bidra, hvis de hadde blitt spurt!

Så hvem har din organisasjon forsøkt å rekruttere som frivillige, eller hvem kan dere begynne å spørre og invitere med som frivillige fremover?

Frivillighet Norge har laget gode verktøy for å få flere med i organiserte fritidstilbud i lokalmiljøet, og å invitere flere til å engasjerer seg som frivillige.

 • Frivillig.no og om sidene – kontakt@frivillig.no
 • Ungfritid.no og støttesiden – kontakt@ungfritid.no

Hva er behovet der ute?

- Vi gikk ut og lette etter ny kompetanse når vi skulle i gang med en ny type fritidsaktivitet. Vi måtte være flinke til å beskrive oppgavene som vi trengte hjelp til. Når vi fikk svar i desember startet jakten på de frivillige og da var Frivillig.no veldig bra for å få tak i nye folk som ville bli frivillige hos oss i Abloom, sa Faridah.S. Nabaggala som er leder i Abloom, under en samtale på scenen.

Faridah.S. Nabaggala, leder i Abloom
Faridah.S. Nabaggala, leder i Abloom, delte relevante tips til hvordan å rekruttere flere frivillige.

Faridah kom med tre gode råd:

 • Tenk på aktivitetene dere kan lage og hvem dere kan spørre om å bidra
 • Legg ut oppdrag på Frivillig.no til å få frivillige, før du går i juleferie.
 • Planlegg hvordan dere skal ta de nye frivillige i mot

I Abloom fikk de nye frivillige en god velkomst med tradisjonell middag, slik at alle følte seg hjemme og ble kjent med organisasjonen.

- De nye frivillige vil gjerne være med på å skape prosjektet sammen med dere, så skriv gjerne at her får de være med på noe nytt, og få dem inn så tidlig som mulig, sa Vanja Konradsen.

Trine fortalte at Gjensidigestiftelsen så etter tiltak som inkluderte flere i ny aktivitet, og som rekrutterte nye frivillige.
- Vi ønsker at pengene skal benyttes i nærmiljøet og vi er imponert av prosjektet som Abloom har satt i gang. Dere klarte å rekruttere frivillige tidsnok og det skjer ikke av seg selv. Vi synes også at det er spennende å samarbeid med Frivillighet Norge for å få inn et stort mangfold av gode søknader til aktiv fritid for alle,sa seniorrådgiver i Gjensidigestiftelsen, Trine Vekseth.

Hvordan søke støtte fra «Aktiv fritid for alle 2023»?

- Du kan søke om midler til organiserte fritidstilbud som skal skje i nærmiljøet, for både unge og eldre. Tiltak skal settes i gang i 2024, og må vare i minst 6 måneder. Men det gis ikke penger til tiltak som allerede har startet, kunne seniorrådgiver i Gjensidigestiftelsen, Kebel Marin Fleites fortelle. Han hadde noen gode råd for å komme godt i gang med søknaden:

 • Start med å sjekke at din organisasjon er registrert i frivillighetsregisteret. Brreg sier at de får mange registreringer rett før søknadsfristen, så gjør dette i god tid i forveien.
 • Fyll ut prekvalifiseringsskjema før dere begynner på en større søknad
 • Undersøk hva ting koster, hent inn priser og vis regnestykker som viser hvordan kostnader er beregnet.

Det anbefales at en forening diskuterer hvilket prosjekt dere ønsker å fremme og kun sender inn en søknad, slik at dere gjør denne prioriteringen selv. Har dere spørsmål er det mulig å kontakte Gjensidigestiftelsen for avklaringer.

Gjensidigestiftelsen arrangerer et digitalt søkermøte 22.8 med påmelding her https://events.teams.microsoft.com/event/12378bf9-8cf8-483c-975a-a04354f7b12f@49a43d8b-81fa-476b-a199-f7c35f54bf5b

Gjensidigestiftelsen ønsker spesielt å støtte tiltak for å rekruttere frivillige til organiserte fritidsaktiviteter. Det å ha nok frivillige er også nødvendig for å tilby et mangfold av fritidsaktiviteter og skape trygge nærmiljø.

 • Det minste man kan søke om er 30.000,- og det meste er 600.000,-
 • Søknadsfristen for tilskuddsordningen er 1. september 2023
 • Svar kommer senest 6 desember

Prosjektet må kunne settes i gang i 2024. Tiltaket må være knyttet til et organisert fritidstilbud som varer i minimum et halvt år. Det kan gis støtte til prosjekter som varer opptil to år. Frivillighet Norge setter stor pris på at Gjensidigestiftelsen har hørt frivillige organisasjoners behov for støtteordninger som går utover et kalenderår.

Kontaktperson

Bilde av Ida Marie Holmin
Ida Marie Holmin
Assisterende generalsekretær
21 56 76 58
ida@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring