Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norges innspill til statsbudsjett for 2023

Publisert:
Oppdatert:
Bilde av hender som spikrer en spiker inn i en mørk vegg
Foto: Hedvig Kolboholen

Frivillighet Norge har sendt sine innspill til statsbudsjett for 2023 til regjeringen. Vi foreslår blant annet regelstyring av momskompensasjonen, egen ordning for organisasjonseide bygg og reversering av kuttet i skattefradragsordningen.

Regelstyring av momskompensasjonsordningen

Regjeringen har sagt at de vil innføre full og regelstyrt momskompensasjon. De har foreløpig levert på sum, men ikke på regelstyringen. Frivillighet Norge mener vi har et regelverk som fungerer, og at regelstyringen skal sikre midler slik at organisasjonene får tilbake alle de momsutgiftene de har krav på i gjeldende ordning. Vi har derfor foreslått at:

  • Kapittel 315, post 70 tilføres teksten «overslagsbevilgning». Bevilgningen skal dekke kompensasjon på 100% av frivillige organisasjoners momsutgifter i 2022, for organisasjoner med rett på mva-kompensasjon, basert på gjeldende beregningsordning.

Momskompensasjon for frivillighetsbygg

Tilgang på egnede lokaler er en avgjørende for utvikling av frivilligheten og ikke minst for at det skal være rom til hele mangfoldet av frivillige organisasjoner.

Frivillighet Norge foreslår at det innføres en egen momskompensasjonsordning for frivillighetsbygg og -anlegg som i dag ikke kvalifiserer for kompensasjon i den ordinære momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner eller momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg. Denne skal dekke momsutgifter til ny-, på- og ombyggingskostnader til bygg, anlegg og annen fast eiendom.

Reversering av kuttet i skattefradragsordningen

Regjeringen fikk støtte i Stortinget for sitt forslag om å kutte maksbeløpet for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge var uenige i kuttet og ber om at dette reverseres i 2023:

  • Beløpsgrensen heves slik at den igjen blir 50 000 kr for privatpersoner.
  • Det innføres en egen beløpsgrense i skattefradragsordningen for næringsdrivende på 100 000 kr.
  • Regjeringen setter i gang en prosess som inkluderer Frivillighet Norge, for å utvide og forenkle deltakelsen i skattefradragsordningen med utgangspunkt i at Frivillighetsregisteret brukes som forenklingsverktøy. Prosessen sees i sammenheng med Kulturdepartementets arbeid med videreutvikling av Frivillighetsregisteret. Lokale organisasjoner må også kunne delta i ordningen.

Samarbeid og økt deltakelse

Frivillighet Norge ber også om midler til styrking av samspill og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor, lokalt og regionalt og tiltak for økt deltakelse.

Her finner du alle Frivillighet Norges innspill til statsbudsjett for 2023.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring