Hopp til hovedinnholdet

Høydepunkter fra Arendalsuka 2022

Publisert:
Oppdatert:
Mann, halvprofil
Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen holdt innlegg på og ledet mange samtaler under Arendalsuka. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

Arendalsuka 2022 er over, og med det også en lang rekke arrangementet i regi av og/eller med Frivillighet Norge om ulike deler av frivillig sektor. Her kan du se noen høydepunkt fra disse.

Åpnet hele uka

– Demokratiet lever ikke uten frivilligheten, sa leder for Frivillighetens år 2022, Birgitte Brekke. Hun talte under den offisielle åpningen av Arendalsuka 2022, og framhevet særlig frivillighetens betydning i det norske samfunnet. Hun takket Arendalsuka for å få plass på demokratiets dansegulv, og la til en forventning om at frivilligheten blir løftet fram og får skinne under Arendalsuka også når det ikke er Frivillighetens år. Les hele talen hennes her.

Senere på kvelden ble frivilligheten feiret med en fest arrangert av Norsk Tipping og Frivillighet Norge, hvor blant andre kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen deltok.

Kvinne, halvprofil på scene
Leder for Frivillighetens år, Birgitte Brekke, under åpningen av Arendalsuka. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

Kommunene må samarbeide med frivilligheten

– Alle kommuner er opptatt av frivilligheten, men vi tror det gir en ekstra kvalitet å ha vedtatt en egen frivillighetspolitkk, sa styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Hun var en av deltakerne i KS og Frivillighet Norge sitt felles arrangement "Frivillighet og kommuner på lag i krisetid". Med bakgrunn i de siste årenes kriser som koronapandemien og flyktningsituasjonen, inviterte vi til en samtale om hvordan frivilligheten og kommunene bedre kan håndtere kriser sammen.

Flere kommuner fortalte om nettopp slike gode samarbeid. Se oppsummering fra debatten her.

Delte ut Inkluderingsmerket

For første gang ble Unge Funksjonshemmedes inkluderingsmerke delt ut. Det ble utdelt av statssekretær Gry Haugsbakken på et arrangement om Barrierefri fritid under Arendalsuka, og merket gikk til De Unges Orkesterforbund (UNOF) for deres arbeid med å tilby aktivitet til alle unge, uansett funksjonsevne. Les mer om arrangementet og merket her.

kvinne gir diplom til mann
Statssekretær Gry Haugsbakken ga inkluderingsmerket til Even Tømte, rådgiver samfunnskontakt for UNOF. Foto: Terje Frøyland

Kunne snakket mer om folkehelse

Snakker vi for mye om folkehelse? spurte vi panelet under Møteplass folkehelse. Det unisone svaret var at vi kunne snakket mer om det. Likevel var flere av deltakerne enige om at frivilligheten ikke nødvendigvis har folkehelse som mål i seg selv og at frivilligheten må anerkjennes for den jobben den faktisk gjør. - Frivilligheten tar ansvar i mellomrommene, sa Werner Christie fra Folkehelseforeningen, og understreket frivillighetens viktige rolle utenfor de offentlige tjenestene, for eksempel med inkuderingsarbeid. Les mer om Møteplass folkehelse her.

Gruppe mennesker på scene
Panelet under Møteplass folkehelse: Berit Kjøll, Idrettspresident, Werner Christie, Folkehelseforeningens styre, Siw Johannessen, Folkeakademiet Agder, Margrete Bjørge Katanasho, Styreleder LNU, Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær i Frivillighet Norge (ordstyrer)

Må starte inkluderinga med oss selv

Vi kan ikke snakke om frivillighetens tradisjoner med å være åpne og inkluderende uten samtidig å anerkjenne at stadig flere faller utenfor. Det sa statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Nancy Lystad Herz på arrangementet "Flere - Bedre - Sterkere". Hva skal til for at frivillige organisasjoner blir mangfoldige fellesskap? spurte vi - og fikk mange gode svar fra et bredt panel. Les mer om arrangementet her.

Stort frafall under pandemien

Frivillighetsbarometeret for 2022 ble også lagt fram under Arendalsuka. Det viser blant annet at bare 33 prosent av alle barn og unge som slutta på fritidsaktiviteter under koronapandemien, har kommet tilbake. – De som ønsker det må få tillit og ansvar. Det er en nøkkel for å få folk til å bli i organisasjonen, sa Azra Numanovic, politisk nestleder i Røde Kors Ungdom, om hva som skal til for å få flere med. Les mer om arrangementet her.

Kvinne med mikrofon
Azra Numanovic, politisk nestleder i Røde Kors Ungdom. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

Frivilligheten har fortsatt høyest tillit

Også Tillitsbarometeret, som viser hva slags samfunnssektorer som har høyest tillit i befolkningen, ble lagt fram under Arendalsuka. I år, som tidligere år, var det de ideelle organisasjonene som hadde høyest tillit med høy karakter fra hele 88 prosent av befolkningen.

– På vegne av frivilligheten er jeg stolt over resultatet. Tillit er ikke noe man kan kreve og skal ta for gitt. Tillit er noe man skal forvalte med respekt for de som gir deg det, kommenterte styreleder i Frivillighet Norge, Kjell Erik Ullmann Øye. Les mer om framleggelsen her.

Har politikerne tillit til frivilligheten? spurte vi videre i KNIF sin debatt om rammevilkår, der Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen ledet et kompetent politikerpanel. Se hele debatten her.

Tre menn på scene
Styreleder i Frivillighet Norge, Kjell Erik Ullmann Øye, deltok i framleggelsen av Frivillighetsbarometeret sammen med stortingspresident Masud Gharahkhani. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

Forenklingsarbeidet trenger mer trøkk

Frivillighet Norge deltok også i en samtale om forenkling for frivilligheten i regi av Brønnøysundregistrene.

– Vi trenger å få opp (den frivillige) deltakelsen. Da må det bli enklere å finne frivillige tilbud, å delta som frivillig og å drive frivillig organisasjon, sa generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen. Les mer om arrangementet her.

Sittende mennesker på scene
Deltakerne i Brønnøysundregistrenes forenklingsdebatt (f.v.): Stortingsrepresentant Åse Kristin Ask Bakke (AP), generalsekretær Siri Nodland i Fundraising Norge, direktør Lars Peder Brekk i Brønnøysundregistrene, styreleder Margrete B Katanasho i LNU og generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge. Moderator var kommunikasjonsdirektør Kristine Aasen i Brønnøysundregistrene (t.h.). Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge.

Norges rolle i Europas sivilsamfunn

– Norge er sivilsamfunnets oksygenballong, sa leder for Civil Society Foundation Romania, Ionut Sibian, under arrangementet "European democracies in crisis - what is Norway's role", som vi arrangerte sammen med Raftostiftelsen, Human Rights House Foundation, Den norske Helsingforskomité, Amnesty og Frivillighet Norge. Her deltok også den polske kvinnesaksforkjemperen Marta Lempart og Aron Demeter fra Amnesty Ungarn i det som ble en sterk og opplysende samtale om sivilsamfunnets og de norske EØS-midlenes betydning i utfordrede demokratier i Europa. Les mer om arrangementet her.

Tre sittende mennesker på scene
Panelet i samtalen (f.v.): Marta Lempart (All-Poland Women's Strike), Ionut Sibian (Civil Society Foundation Romania) og Aron Demeter (Amnesty Ungarn). Foto: Guri Idsø Viken/Frivillighet Norge

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring