Hopp til hovedinnholdet

Halden og Frivillighet Norge sammen for økt deltagelse

Publisert:
Oppdatert:
Bilde av en mann som står foran en scene
Komiker og NRK- programleder, Yousef Hadaoui. Foto: Jørgen Lysa/Frivillighet Norge

Tidlig innsats gjennom å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter kan forebygge utenforskap. Dette var et av temaene da Halden kommune og Halden idrettsråd inviterte til allmøte.

Frivillighet Norge og idretten i Halden ønsker å bidra til at flere barn og unge kan komme seg i aktivitet. Derfor inviterte Halden kommune og Halden idrettsråd til et allmøte 20. - 21. oktober.

Tema for samlingen var rekruttering, inkludering og tilrettelegging. På programmet stod foredrag fra Frivillighet Norge, Yousef Hadaoui, Viken Idrettskrets, Sarpsborg Karateklubb og Norges Idrettshøgskole. I salen satt rundt 60 deltagere fra ulike lag og foreninger, fra elitehockey til jeger- og fiskelag.

Frivillighet Norge holdt innlegg om hvorfor økt deltagelse er viktig – både for frivilligheten og for kommunen, samt presenterte verktøy som kommunen kan ta i bruk for å rekruttere flere.

Halden kommune tilrettelegger for frivilligheten

Halden kommune er en god tilrettelegger for den lokale frivilligheten. De har en vedtatt frivillighetspolitikk, og de har en egen ressurs som jobber tett med lokale lag, foreninger og organisasjoner, for å nå ut til flere av kommunens innbyggere. Men det er utfordringer med å nå ut til de som trenger det mest, særlig barn og unge. Som i veldig mange andre kommuner bidrar dyrtid til at flere faller ut av eller aldri kommer i gang med fritidsaktiviteter.

Rådgiver i Frivillighet Norge, Jørgen Lysa, forteller at dette er en stor barriere for økt deltagelse:

– Deltagelsen blant barn fra familier med lav sosioøkonomisk status er lavere enn blant barna fra familier med høy sosioøkonomisk status. Samtidig ser vi at det er flere barrierer som står i veien, og det er mye kommunen og frivilligheten kan gjøre for å nå ut med tilbud til barna.

Verktøy for å få flere med

Folkehelsemeldingen sier at alle som ønsker det skal få mulighet til å delta i frivillige organisasjoner. Dette er også utgangspunktet for Fritidserklæringen som sier at alle barn ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn og unge.

I arbeidet med dette, anbefaler Frivillighet Norge å bruke frivillighetens egen nettside, Ungfritid.no. På den måten kan de som ikke deltar fra før av, enkelt finne informasjon om fritidstilbud. Nettsiden er helt gratis å bruke. Se eksempel med Halden på Ungfritid.no. På Ungfritid.no, finnes også en støtteside med oversikt over støtteordninger som er rettet mot barn og unge.

Frivillighet Norge har utviklet en digital veileder som verktøy for økt deltakelse og samarbeid mellom sektorene. Denne fokuserer på barrierer for deltakelse i frivillige organisasjoner og samler verktøy og tips for å ta tak i disse og få med flere nye som deltakere, frivillige, tillitsvalgte og medlemmer.

Skjermbilde av Ungfritid.no med søk på Halden
På Ungfritid.no kan besøkende søke etter fritidsaktiviteter i sitt nærområde. Her med eksempel på Halden kommune.

Synliggjør fritidsaktiviteter på Ungfritid.no

Fersk fakta fra Frivillighets barometeret 2023, viser at 19 % av familier med barn synes at det er svært vanskelig eller vanskelig å få oversikt over fritidstilbud der de bor. Et av verktøyene Halden kommune bruker er Ungfritid.no. Her legger lag, foreninger og organisasjoner ut tilbudene sine til barn og ungdom fra 0-26 år.

– Vi er i startfasen med å få alle tilbydere i lokalmiljøet til å legge ut sine tilbud, og vi har likevel allerede over 50 organisasjoner som har registrert seg, forteller rådgiver for idrett og friluftsliv i Halden kommune, Tor-Håkon Nordenhaug. Vi snakker mye om viktigheten av å bruke plattformer som når ut til alle, og synes det er fint at Frivillighet Norge kan komme og fortelle om viktigheten av dette, og også tilby en løsning, fortsetter han.

– Halden kommunes rolle vil være å formidle Ungfritid.no ut til skoler og befolkningen som en totaloversikt over fritidsaktiviteter i Halden, som er etterspurt. I tillegg skal vi i gang med et morsomt prosjekt som heter «Tuva tester», hvor 19 år gamle Tuva tester ulike fritidsaktiviteter og filmer disse i «TikTok-format». Her vil også Ungfritid.no synliggjøres.

Gikk dør til dør

Til allmøtet hadde Halden kommune hentet inn komiker og NRK- programleder, Yousef Hadaoui. Hadaoui delte sine erfaringer, både som lokalmiljøpatriot på Bøler og som trener for et gutter 16-lag. Han understrekte viktigheten av å bli sett og spurt:

– For å få med de gutta som ikke var med, gikk jeg dør til dør og snakka med dem og hørte om de ville komme på trening. Noen ganger snakka jeg med foreldrene, for de kan hjelpe til med å få ungdommene ut av huset, fortalte Hadaoui.

Tidlig innsats gjennom å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter kan være med på å forebygge senere utenforskap ved at barna erfarer sosialt fellesskap, tilhørighet og mestring. Målet var å hindre at flere falt utenfor og havnet i feil gjeng.

– Jeg har sett det selv, hva som kan bli konsekvensen av å ikke kunne være med, det å miste et fellesskap. Jeg spilte ball sammen med Joe Erling Jahr, han var en grei gutt og kompis. Men da han måtte slutte på fotballen fordi han ikke hadde råd til fotballsko, ble han en del av en nazigjeng. Han ble senere satt i fengsel for drap. Hvis jeg kan bidra til at bare en ungdom finner en bedre gjeng å være med i, så har jeg gjort noe bra, avsluttet Hadaoui.


Kontaktperson

Bilde av Vanja Konradsen
Vanja Konradsen
Prosjektleder, Økt deltakelse
Frivillig.no, Ungfritid.no
215 67 666 / 982 56 770
vanja@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring