Hopp til hovedinnholdet

Hele frivilligheten bør bli mer mangfoldig

Publisert:
Oppdatert:
Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen roser Norges Idrettsforbund for at de undersøker seg selv. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)

Norsk idrett speiler ikke mangfoldet godt nok. Det er konklusjonen i en nylig statusrapport om arbeid for mangfold og mot rasisme Norges Idrettsforbund (NIF). Rapporten på en undersøkelse gjennomført i alle NIFs 55 særforbund og viser at deltakelsen i norsk idrett i for liten grad gjenspeiler samfunnet. Særlig er det for lite mangfold i styrene. Frivillighet Norge roser Norges Idrettsforbund for at de undersøker seg selv.

– Skal vi bli bedre på å inkludere flere og forebygge rasisme, må vi rekruttere flere tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn i våre styrer, slik at idretten sitter med mer kunnskap om de utfordringer og barrierer som barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn kan oppleve i samfunnet og i idretten, sier idrettspresident Berit Kjøll i en nettsak fra Norges Idrettsforbund.

Se hele statusrapporten her.

Store blindflekker i frivilligheten

Tilsvarende funn kan gjøres i andre områder av norsk frivillighet. I et innlegg i Dagbladet før jul, skrev Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen at frivilligheten er Norges viktigste inkluderingsmaskin, som likevel har store blindflekker.

– Jeg har som frivillighetsleder selv vært for dårlig på å løfte mangfold fram, og det gjør meg flau. Det gjelder i vår egen organisasjon, og det gjelder i arbeidet med å utfordre andre organisasjoner. Det finnes ingen mirakelkur for å løse problemene med rasisme og ekskludering i frivilligheten, men vi kan likevel gjøre mer og arbeide mer systematisk, skrev han.

Bra å undersøke seg selv

Stian Slotterøy Johnsen roser Norges Idrettsforbund for at de undersøker seg selv.

– Det er lett å tenke at man gjør en god nok jobb fordi mål og føringer er gode. Men denne rapporten viser at det ikke alltid er så lett i praksis. Det er en tankevekker at idretten, som har så gode forutsetninger for inkludering, ikke er mer mangfoldig, og jeg tror andre områder av frivilligheten kan oppdage noe av det samme, sier han.

Signer Mangfoldsplakaten!

Frivillighet Norge har lenge veiledet frivillige organisasjoner til å bli mer mangfoldige og inkluderende.

– Vi vil gjøre det lett å jobbe med inkludering. Derfor har vi utviklet en rekke verktøy som organisasjonene kan bruke i arbeidet. Mangfoldsplakaten er en enkel huskeliste som organisasjonene kan bruke for å minne hverandre på å være mer inkluderende i sitt daglige virke. Jeg oppfordrer alle organisasjoner til å signere den, og alle frivillige til å ha den tilgjengelig på skjerm eller skrivebord for jevnlig påminnelse om at vi kan bli bedre, avslutter Stian Slotterøy Johnsen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring