Hopp til hovedinnholdet

Hvordan få flere barn og unge med flerkulturell bakgrunn med i frivillige organisasjoner?

Publisert:
Oppdatert:
Deltakere i Regjeringskonferansen
Deltakere på regjeringens integreringskonferanse der Frivillighet Norge holdt et innlegg i sesjonen til Kulturdepartementet om inkludering og fritidsaktivitet i frivillige organisasjoner.

I anledning Regjeringens integreringskonferanse 10 oktober holdt Frivillighet Norge et innlegg i sesjonen til Kulturdepartementet om inkludering og fritidsaktivitet i frivillige organisasjoner. Nå oppfordrer Frivillighet Norge flere organisasjoner og offentlige ansatte å spre informasjon om mulighetene til å bli med i organisasjoner der de bor, slik at barn og unges rettighet til å delta i lek og fritid kan oppfylles.

Politiske forpliktelser

I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen skal jobbe for at alle barn skal kunne delta i idrett og kultur uavhengig av hvem de er og hvor i landet de bor. Regjeringen har som mål å bygge ned økonomiske, sosiale eller kulturelle barrierer for deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Regjeringen har også underskrevet Fritidserklæringen som er et samarbeid mellom regjeringen, kommunene og frivilligheten for å sikre at alle barn får mulighet til å delta i minst en fritidsaktivitet.

FNs barnekonvensjon sier at det er en rettighet for alle barn og få delta i lek og fritid. I Oslo deltar for eksempel 58 prosent av barn og unge med norskfødte foreldre i fritidsaktiviteter, mens bare 34 prosent av unge med foreldre med innvandrerbakgrunn. Av de resterende som ikke deltar og har utenlandskfødte foreldre, har 30 prosent lyst til å være med. Dette viser tall fra «Ung i Oslo 2021» fra Oslo Met.

Hva kan organisasjonene og det offentlige gjøre sammen?

For å kunne inkludere flere i fare for utenforskap sier lokallagene selv at de trenger flere frivillige, at kommunen tilrettelegger for samarbeid, samt kunnskap om inkludering og rekruttering. Dette viser en undersøkelse som Frivillighet Norge har foretatt og som ble besvart av over 4.500 lokallag fra hele landet våren 2022.

40 % av lokallagene svarer at den største barrieren for å rekruttere nye deltakere, er at folk ikke vet at de kan bli med. Det er dessuten kun 18 % av lokallagene som mener at kommunene viser til aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner, i stor eller svært stor grad.

Derfor jobber Frivillighet Norge med Ungfritid.no som en nasjonal nettside for lokal rekruttering til fritidsaktiviteter for barn og unge opp til 26 år. Her kan alle frivillige organisasjoner gratis publisere fritidsaktiviteter som har plass til nye deltakere. Ungfritid.no markedsføres til barnefamilier og ungdom som kan se hva som finnes i sin kommune.

Skjermbilde fra Ungfritid.no
Nå oppfordrer Frivillighet Norge flere organisasjoner og offentlige ansatte å spre informasjon om mulighetene til å bli med i organisasjoner der de bor, slik at barn og unges rettighet til å delta i lek og fritid kan oppfylles.

Hva fungerer?

I arbeidet med å inkludere barn i utsatte grupper inn i varig og organiserte fritidsaktiviteter er det noen tiltak som fungerer godt:

  1. Få informasjon om organisasjonene, aktivitetene og muligheten til å bli med
  2. Bli tatt med av en som deltar fra før
  3. Direktekontakt og oppfølgning av familien for varig inkludering over tid
  4. Trygghet for minoritetsjenter ved å ha kvinnelige ledere tilgjengelig
  5. Få prøve aktiviteten før forpliktelser om deltakelse, avgift og dugnad
  6. Mulighet for å få dekket deltakeravgift, låne utstyr og få dekket turer
  7. Ikke for høyt prestasjonsnivå og konkurransepress og inkluderende kultur

– Frivillige organisasjoners fellesskap er svært viktige og verdifulle for inkludering av barn og unge. Deltakelse der bidrar til å utjevne sosiale forskjeller, sier statssekretær Nancy Herz i Arbeids- og inkluderingsdepartementet på regjeringens integreringskonferanse.

Under pandemien så vi verdien av nettverket og kommunikasjonskanalene som innvandrerorganisasjonene bidro med. De sørger for viktig informasjonsarbeid og kan dele invitasjoner, eksempler og historier som kan motivere flere til å bli med i fritidsaktiviteter fremover. Frivillige organisasjoner kan selv aktivt vise frem at de har plass til flere deltakere på sine aktiviteter, og gjøre det tydelig at de ønsker å rekruttere fra hele befolkningen

Men hvilke barrierer kan gjøre det vanskelig for nye å bli med? Det oppfordrer Frivillighet Norge lag og foreninger til å vurdere i sine ulike aktiviteter og iverksette tiltak.

Verktøy for økt deltakelse

Bli synlige og inviter inn nye!

Frivillig.no og Ungfritid.no er nasjonale gratis digitale verktøy som drives av Frivillighet Norge, på vegne av frivilligheten. Her kan organisasjoner registrere seg og vise frem muligheter for deltakelse i organisasjonene. Frivillig.no er en digital oppslagstavle for frivillige oppdrag og er finansiert med midler fra Kulturdepartementet.

Ungfritid.no legger frivillige organisasjoner ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge mellom 0 og 26 år. Her kan barn, ungdom, foresatte og andre å finne frem til nye fritidsaktiviteter eller sommerferieaktiviteter. Ungfritid.no er støttet av Bufdir fra 2022-2024 og kampanjetiltak er finansiert av Gjensidigestiftelsen

I forbindelse med Ungfritid.no fylles det også på i en nasjonal side for ulike støtteordninger som kan bidra til at barn og unge blir værende i fritidsaktiviteter. Her kan man tipse om aktuelle ordninger som flere bør få kjennskap til. Frivillighet Norge oppfordrer også organisasjonene til å signere Mangfoldsplakaten.

Nå håper vi at flere lokallag vil opprette en bruker, registrere organisasjonen og vise frem aktuelle fritidsaktiviteter på Ungfritid.no. Trenger organisasjonen hjelp til registreringen, ønsker hjelp eller har spørsmål?

Send oss gjerne en epost på kontakt@ungfritid.no eller kontakt@frivillig.no

Kontaktperson

Bilde av Vanja Konradsen
Vanja Konradsen
Prosjektleder, Økt deltakelse
Frivillig.no, Ungfritid.no
215 67 666 / 982 56 770
vanja@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring