Hopp til hovedinnholdet

Hvordan kan kommuner sikre samarbeid mellom frivillig- og offentlig sektor?

Publisert:
Oppdatert:
illustrasjon med folk som holder hender

I et nytt brev oppfordrer staten, KS og Frivillighet Norge til samarbeid mellom kommuner og frivilligheten. Her pekes det på viktigheten av å ha på plass en lokal frivillighetspolitikk og å ta i bruk lokale fritidserklæringer.

Sammen med Kultur- og likestillingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og kommunesektorens organisasjon (KS) sendte vi et brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner.

I brevet oppfordret vi kommunene til å styrke samarbeid med frivillige organisasjoner lokalt. Blant annet har kommunen en viktig rolle som tilrettelegger for organisasjonene. Dette kan for eksempel være gjennom å tilby lokaler og steder å utøve aktivitet. På den måten bidrar kommunene med å skape levende og inkluderende lokalmiljøer.

Hvordan lykkes?

For å lykkes, kreves det at kommunen etablerer gode dialog og samandlingsstrukturer med de frivillige organisasjonene. I brevet peker vi derfor på at kommunene utvikler og vedtar en lokal frivillighetspolitikk etter de anbefalingene Frivillighet Norge og KS gir i sin samarbeidsavtale.

Vet ikke om kommunen har en kontaktperson

I en av våre undersøkelser fra 2022, kommer det blant annet frem at mer enn halvparten av organisasjonene ikke vet om kommunen har en kontaktperson for frivilligheten.

Et sentralt virkemiddel i en kommunal frivillighetspolitikk er derfor å etablere kontakt- og informasjonsmuligheter innad i kommunen for frivillig sektor. Et annet virkemiddel er å ta i bruk rekruteringsplattformen ungfritid.no for å senke terskelen for å nå ut til flere barn og unge.

Lokale fritidserklæringer

I brevet pekes det også på lokale fritidserklæringer. Fritidserklæringen har som mål at alle barn skal kunne delta i minst én organisert fritidsaktivitet. For å gjøre det enklere å oppnå dette lokalt, er det blitt laget en mal for lokale fritidserklæringer.

I brevet oppfordres kommuner til å ta malen i bruk. Frivillighet Norge og KS anbefaler at lokale fritidserklæringer forankres i frivillighetspolitikken.

Les brevet i sin helhet her

Kontaktperson

Bilde av Bjørn Lindstad
Bjørn Lindstad
Politisk seniorrådgiver
909 79 955
bjorn@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring