Hopp til hovedinnholdet

Innspill på forskrift om tilskudd til integrering

Publisert:
Oppdatert:
Flere par hender tett i tett holder i en rokkering
Foto: Hedvig Kolboholen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har laget forslag til forskrift om tilskudd for integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner på høring. Forskriften skal gjelde fra 1. januar 2024. Frivillighet Norge ha sendt innspill.

Frivillighet Norge mener generelt at det er riktig å forskriftsfeste tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner. I innspillet støtter vi at ordningen forskriftsfestes for å gjøre den enklere og mer tilgjengelig for de som søker.

Noen punkter fra innspillet:

  • Frivillighet Norge mener at antallet kommuner som skal være med og forvalte ordningen ikke bør avgrenses til 40 kommuner, men at alle kommuner bør være med. Det vil sikre likere vilkår for organisasjoner, når ordningen ikke øremerkes enkelte kommuner. Vi foreslår at alle kommuner inkluderes i ordningen.
  • Det er viktig at forskriften ikke medfører at de som mottar tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner må avstå fra å søke midler fra flere statlige tilskuddsordninger når det er nødvendig for å skaffe nok midler til å gjennomføre tiltakene.
  • Frivillighet Norge støtter også forslaget om at man kan få innvilget flerårige tilskudd. Vi er svært positive til at departementet følger opp dette. Det er i tråd med Stortingets vedtak om en bedre støtteordning for organisasjoner og frivilligheten.

Her kan dere laste ned hele innspillet fra Frivillighet Norge.

Kontaktperson

Bilde av Ida Marie Holmin
Ida Marie Holmin
Assisterende generalsekretær
21 56 76 58
ida@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring